Actueel

René Slootweg

Een Kennis en Cultuur Centrum in Katwijk aan Zee

  • Geschreven door René Slootweg

Noordzeepassage multifunctioneel centrumEen kennis en cultuur centrum in het centrum van Katwijk aan Zee. Het is al jaren een landelijke tendens van culturele organisaties die gaan samenwerken om elkaar te versterken. In Katwijk begon dit al in 2013, toen de gemeenteraad in overgrote meerderheid (25-5) instemde met het voorstel “Katwijk In De Kern”

En juist dat is wat GemeenteBelangen zo belangrijk vind, voorzieningen in elke kern. Daarom hebben wij vaker de succesverhalen die uit dat besluit van 2013 voortvloeide iedere keer weer aangehaald. De Burgt in Rijnsburg en het Dorpshuis in Valkenburg zijn de voorbeelden hoe het moet zijn.

Het nu voorliggende voorstel kent een lange historie en veel discussie. Zo was er veel discussie over de toevoeging van de muziekschool in de locatie, welke dat ook mag zijn.
Want waarom plaatsen we deze erbij als het slagwerk en de band coaching toch ergens anders moet worden ondergebracht vanwege geluidsoverlast ?
Inmiddels is er naast het akoestisch onderzoek van de gemeente, ook onderzoek gedaan door een adviesbureau in opdracht van de Vereniging van Eigenaren van de Noordzeepassage (VVE). Beide onderzoeken hebben overtuigend aangetoond dat er onvoldoende basis is voor zorgen over geluidsoverlast of aantasting van woongenot.
Dat wil zeggen dat de lessen van band coaching en slagwerk ook op deze locatie kunnen worden gegeven.

GemeenteBelangen is, zoals gezegd, al jaren een voorstander van voorzieningen in elke kern, vandaar ook onze drive voor een gemeenschapshuis in elke kern. Maar dat gold ook voor de muziekschool, wij willen graag dat er in de kernen ook muziekonderwijs wordt gegeven. Dit was voor ons dan ook een expliciete eis om te onderzoeken bij het locatie onderzoek.

Meten is weten zeggen ze altijd, maar het resultaat van het onderzoek viel helaas wel een beetje tegen. Wij hadden gehoopt dat met minder geluidswerende maatregelen op de centrale locatie er voldoende budget overbleef voor maatregelen in de verschillende decentrale locaties. Het onderzoek wees echter uit dat die bezuiniging maar €32,000 opleverde, dat is echt te weinig om decentraal investeringen te doen.

Ook volgende wij voorstel van de PvdA om toch naast de Noordzeepassage een tweede locatie grondiger te onderzoeken. En ook dit werd onderdeel van het locatieonderzoek.

Voor GemeenteBelangen was het oude PTT kantoor met ‘s Heerensloo toentertijd de voorkeurs locatie, maar helaas was daar toen weinig steun voor. De variant met een doorsteek vanuit de Voorstraat naar het Baljuwplein komt dan ook dicht in de buurt. Maar juiste die variant blijkt nu de duurste van het stel te zijn.

Ook bereiken ons zorgen over de kosten van dit project; is het wel mogelijk voor het beschikbare budget. Er is ook hier veel onderzoek geweest naar de financiële risico’s, de kostenstijging, een grotere post onvoorzien en verkoop van bestaande panden.
Hebben ook wij zorgen over de financiële risico’s? Ja zeker, maar dat zijn eigenlijk alleen maar onderbuik gevoelens, want alle gegevens, onderzoeken en risicoanalyses geven aan dat de risico’s zijn afgedekt en overal aan gedacht is. Het is mogelijk binnen het gestelde budget.

Voordat we de balans helemaal kunnen opmaken moeten we ook de optie van stoppen de revue laten passeren. Want, waarom stoppen we er gewoon niet mee? Het lijkt een op zich een makkelijke optie, maar er is meer aan de hand als we dit project nu stop zetten.

Een locatie in het centrumgebied van Katwijk aan Zee wordt dan onhaalbaar, want de eigenaar van de Noordzeepassage gaat deze weer verhuren aan andere ondernemers. Andere locaties die zijn onderzocht zijn te duur of kunnen niet op een  meerderheid in de raad rekenen.
Daarnaast moet er wel wat gebeuren met de bibliotheek, want er wordt, zoals door de tegenstanders vaak wordt opgemerkt, minder boeken uitgeleend en het tijdperk van de stoffige uitleen bunker is voorbij. Dat klopt, de bibliotheek anno 2018/2019 heeft dan ook andere functies.
In het land zijn er al meerdere soortgelijke centra opgeleverd. Allemaal een groot succes.

Maar ook met de muziekschool moet wat worden gedaan. Op de huidige locatie is niet genoeg plek om in alle les vormen te voldoen. Zo kan op de locatie van de zeeweg bijvoorbeeld geen band coaching worden gegeven.

Recent heeft ook K&O aangegeven in zwaar weer zitten en het hoofd financieel moeilijk boven water kunnen houden.

Alhoewel stoppen een voor het oog makkelijk besluit lijkt, zitten er zoals genoemd best nog wel consequenties aan vast.

GemeenteBelangen maakt met dit alles overwogen de balans op.

Daarin hebben wij ons vooral laten leiden door het originele besluit van 2013 en ons verkiezingsprogramma. Het is helaas niet het ideaalbeeld dat GB origineel voor ogen had, maar komt wel erg dicht in de buurt.
Eerder hadden wij nog het idee dat dingen niet of onvoldoende waren onderzocht, dat is inmiddels wel gebeurd en daarom kunnen wij, natuurlijk met de genoemde onderbuikgevoelens van de financiële risico’s en de teleurstelling van de missende onderdelen, instemmen met dit voorstel.
En wij hopen dat ook de nu kritische partijen bij de opening van het nieuwe Kennis en Cultuur Centrum kunnen zien hoe mooi het dan toch wel is geworden.