Actueel

GB admin

Dorpskunstwerk in Rijnsburg

  • Geschreven door GB admin

Twee weken geleden werden in enkele ingezonden brieven in De Rijnsburger kritische opmerkingen gemaakt over het uitblijven van het toegezegde kenmerkende dorpskunstwerk in Rijnsburg. Dit was voor GemeenteBelangen aanleiding hierover vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. Wij hebben naar aanleiding van onze vragen het volgende antwoord ontvangen:

"De Rijnsburgse kern is indertijd, middels een advertentie in de lokale kranten, als eerste gevraagd ideeën aan te leveren voor een kenmerkend kunstwerk. Hoewel er in eerste instantie nauwelijks werd gereageerd, kwam op enig moment vanuit de samenleving het initiatief om te komen tot een muziektent aan de Vliet. Er kwam echter ook oppositie tegen dit idee (met name bewoners langs de Vliet tekenden bezwaren aan ) en uiteindelijk hebben de initiatiefnemers besloten met het plan te stoppen.

Omdat andere initiatieven ondertussen lopen, loopt Rijnsburg nu dus iets achter. Momenteel wordt opnieuw gekeken naar mogelijkheden om te komen tot een kenmerkend kunstwerk te Rijnsburg. Voor die gelegenheid zullen twee inwoners uit de kern Rijnsburg op ad hoc basis deelnemen aan de overleggen hiertoe met de gemeentelijke adviescommissie beeldende kunst."

Wij menen er goed aan te doen de inwoners van Rijnsburg hiervan in kennis te stellen omdat zij als direct belanghebbenden hiervan op de hoogte hadden moeten worden gesteld en zullen de verdere ontwikkelingen met betrekking tot dit dorpskunstwerk nauwlettend volgen.

Leen van Poppel