Actueel

GB admin

Citymarketing, meer dood dan levend

  • Geschreven door GB admin

Afgelopen donderdag 31 januari heeft het college in de raadsvergadering een gevoelige nederlaag geleden.
Een amendement gesteund door de collegepartijen Christen Unie en VVD en door de SGP en PvdA haalde een kleine meerderheid.
Deze partijen willen dat het bedrijfsleven in plaats van 10%, zoals het college voorstelt, voortaan 50% van de kosten van citymarketing gaat betalen.
Verder willen zij dat er voor één dag in de week een citymarketeer aangesteld wordt en daarbij voor de uitvoering ondersteund wordt door ambtenaren van de gemeente.

Wat wil het college?
Het college gaat uit van een financiering van € 100.000,- door de gemeente en een bijdrage in 2013 van € 10.000,- door het bedrijfsleven, dat is slechts 10%.
Het college wil een bestuurder voor één dag en een citymarketeer voor drie dagen in de week aanstellen.
Met dit amendement werd het plan van het college naar de prullenbak verwezen.
De portefeuillehouder, wethouder Binnendijk, probeerde de indieners van het amendement nog op andere gedachten te brengen door duidelijk te maken dat het een volstrekt onmogelijk uit te voeren koerswijziging is. Helaas bleek dit geen enkel effect te weeg te brengen. De partijen duldden geen uitstel en bleven bij hun standpunt.

Wat vindt GB van het voorstel?
GemeenteBelangen heeft duidelijk gemaakt dat 50% - 50% een streven kan zijn, maar dat dit pas na een goede herstart in stappen onder gunstige omstandigheden bereikt kan worden. De praktijk bij vele andere gemeenten heeft dit uitgewezen.
Verder is het niet verstandig om het uitvoerende werk van de onafhankelijke Stichting Marketing Katwijk door ambtenaren te laten uitvoeren. Hiermee wordt de doelstelling ondergraven dat citymarketing los moet staan van het gemeentebestuur en zelf verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering.

Hoe gaat het verder…?
Het is daarom volkomen duidelijk waarom het college zich naar aanleiding van dit besluit, doorgedrukt door CU, SGP, VVD en PvdA, ernstig gaat beraden.
Ook wethouder Binnendijk gaf aan dat hij aan het besluit conclusies zal verbinden.
De ontstane situatie kan wel eens dodelijk zijn voor de voortzetting van citymarketing. En dat zou heel jammer zijn.
Alle resultaten die in de afgelopen jaren zijn bereikt om de aantrekkingskracht van Katwijk op bezoekers en toeristen met succes te vergroten kunnen zo in één keer teniet worden gedaan. Dan wordt het uithuilen en opnieuw beginnen.
En geldt dat straks ook voor wethouder Binnendijk?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling