Actueel

GB admin

Katwijk in beweging ............ hier liggen kansen

  • Geschreven door GB admin

In de commissievergadering Welzijn van dinsdag 13 september werd na een korte toespraak door voorzitter Henk Noordhuis met een gepaste één minuut stilte het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega Kier Brul van de VVD herdacht.

De agenda bevatte maar twee inhoudelijke punten waarbij over het eerste, voorbereidingskrediet brede school in Duyfrak, weinig kon worden opgemerkt gezien het feit dat de getekende samenwerkingsovereenkomst op tafel lag. De partijen van Christelijk onderwijs 'De Burcht', Openbaar Basis Onderwijs Duin- en Bollenstreek m.b.t. O.B.S. de Dubbelburg, Stichting Peuterkring, K.O.K. Kinderopvang en de gemeente Katwijk waren hier de ondertekenaars van waarmee weer een nieuwe stap naar realisering van een nieuwe basisschool in Katwijk werd gezet. 'Dat zou voor de eerste keer in twintig jaar zijn', merkte de wethouder fijntjes op. Dus dit stuk werd een hamerstuk voor de raad van donderdag 29 september.

Bij de bespreking van de tussenrapportage 'Katwijk in beweging; visie en beleidsuitgangspunten sportbeleid' werd er met elkaar gediscussieerd over waar die tussenrapportage nog kan worden aangevuld / moet worden aangescherpt. Voor GemeenteBelangen is belangrijk dat:

  • seniorensportDe ongeorganiseerde sporters in de breedte voldoende bewegingsmogelijkheden moeten krijgen. Dan moet je niet alleen maar denken aan fiets- en wandelpaden maar ook aan speciale bewegingspleinen / trimparcoursen voor senioren, voldoende openbaar groen waar de hele week kan worden gesport, plekken waar je met je bootje / kano het water in kan, een A.T.B. - parcours enz. Daar moet zeker bij de inrichting van nieuwe wijken rekening mee worden gehouden. Hier liggen er zeker kansen!
  • Haken sporters niet af als de eigen bijdrage wordt verhoogd om gebruik van een sportaccommodatie kostendekkend te maken?
  • De combinatiefunctionarissen functioneren prima in Katwijk en dat project wordt binnenkort doorgezet naar andere kernen in Katwijk.
  • Bij het beleidsuitgangspunt 'Sport en alcoholmatigingsbeleid' gaat het niet alleen maar een betere cursus voor kantinepersoneel. Als er geen alcohol aan jongeren onder 16 jaar wordt geschonken dan moet er ook worden gehandhaafd door de verenigingen. Alle partijen vinden het belangrijk dat hier meer aandacht voor komt in de nieuwe nota. Want op sportverenigingen is er na het onderwijs de grootste verzamelplek van jongeren.
  • Het kan niet zo zijn dat we na de bezuinigingen van 'Scherp aan de wind' er gevraagd wordt om meer vakleerkrachten voor het basisonderwijs en een uitbreiding van de breedtesport voor kosten van de gemeente.

Wethouder van Duijn gaat met alle opmerkingen aan de slag en deze tussenrapportage wordt een hamerstuk voor de raadsvergadering van donderdag 29 september.
Dan zal er een aangepaste sportnota verschijnen waar verenigingen / organisaties ook weer hun zegje over kunnen doen. De ongeorganiseeerde sporters konden via een sportenquête op de gemeentelijke website en middels berichten in de lokale bladen reageren.
We houden de vinger aan de pols.

Kerk te koopTot slot nog de opmerking dat GB het College wees op de uitgave 'Handreiking voor verantwoord herbestemmen van kerken' van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wekelijks worden er in Nederland twee kerken gesloten, dus het is goed om als gemeente, monumentencommissie en kerkbestuur te weten wat dan mogelijkheden van herbestemming kunnen zijn.

De volgende vergadering van de commissie Welzijn is dinsdag 11 oktober om 19.30 uur.

Gerard Bol