Actueel

Geert Diemer

Rijnsburger in kunstcommissie

  • Geschreven door Geert Diemer

KunstGemeenteBelangen kreeg regelmatig van Rijnsburgers te horen dat ze het raar vonden dat de gemeente sinds de fusie in 2006 nooit inwoners uit Rijnsburg benoemde in de commissie beeldende kunsten maar alleen inwoners van Katwijk en Valkenburg.

Wat deed GB?

GB legde dit ongenoegen voor aan wethouder Jacco Knape. Hij nam het voorstel van GB over en vroeg het college een vaste plaats in te ruimen voor een inwoner van Rijnburg.

Het college nam dit voorstel van de portefeuillehouder over.  De gemeente adverteert binnenkort voor deze nieuwe vacature, die overigens alleen presentiegeld uitkeert.

GB is hier blij mee en verwacht veel respons van Rijnsburgers die op deze vacature reageren.

Wat doet de kunstcommissie?

De kunstcommissie heet officieel adviescommissie voor beeldende kunst. Ze adviseert de burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over beeldende kunst.  Samen met ruimtelijke ordening, architectuur en het monumentenbeleid draagt de commissie bij aan het woon-, werk- en leefklimaat in de gemeente.

De commissie moet bestaan uit personen die binding hebben met de beeldende kunst.  Dat kan zijn als kunstenaar, als fondsenwerver voor tentoonstellingen, als kunstkenner of kunsthistoricus, als publieke opdrachtgever enzovoort.  De leden zijn op de hoogte van ontwikkelingen in de kunstsector.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer