Actueel

GB admin

Beschouwingen op de Beschouwingen

 • Geschreven door GB admin

De kaarten die GB tijdens de Algemene Beschouwingen heeft uitgedeeld aan het College zijn enthousiast ontvangen. Zij zullen zich inspannen om de bonuspunten nog binnen te halen.

Daarnaast kregen de door ons ingediende moties zoveel steun van het college dat het niet meer nodig was om ze in stemming te brengen.

De toezeggingen op een rijtje
Naar aanleiding van onze moties:

 • Het college is bezig met een lokatieonderzoek voor de hoofdbibliotheek. Zij willen de bibliotheek het liefts in het centrum van Katwijk aan Zee. Wij vinden het beter dat de bibliotheek een centrale plek in Katwijk krijgt. Toegezegd is dat de lokatie Zanderij / Duinvallei ook wordt meegenomen in het lokatieonderzoek.
 • Inhuur van personeel wordt voor de raad inzichtelijker gemaakt.
 • Koppeling van de natuurgebieden Panbos en Lentevreugd voor wandelaars wordt gerealiseerd. Dat is een mooie uitbreiding van de wandelgebieden in en om Katwijk.
 • Er komen op korte termijn inzamelpunten voor plastic bij de supermarkten.
 • En dat is weer een stuk beter voor het milieu.
       

Het verzoek om de Sandtlaanbrug over het Additioneel Kanaal in het weekend open te stellen werd een discussiepunt. CDA, CU en SGP willen niet dat er gewerkt wordt op zondag. Daarom steunden zijn de motie niet. De Sandtlaanbrug blijft nu in het weekend vanaf zaterdagmiddag 12.00 dicht. Katwijk is dus niet bereikbaar voor toerisme over het water gedurende het grootste deel van het weekend. Merkwaardige opstelling van het CDA, een brug kan immers ook automatisch bediend worden. Jammer, gemiste kans voor het Katwijkse watertoerisme!

 • Andere belangrijke toezeggingenRijnlandroute
 • Het college is het met GB eens dat de RijnlandRoute (verbinding Katwijk A4) in zijn geheel moet worden aangelegd voordat er  gestart wordt met de bouw van Valkenburg.
 • Sportscan
 • Er wordt in 2010 gekeken naar de balans tussen sportbehoefte en sportaanbod in Katwijk.
 • Evaluatie evenementen 2009
 • De evenementen van 2009 worden op korte termijn geëvalueerd. Discussie over eindtijden kan dan weer gevoerd worden.
 • Onderzoek fietsveiligheid
 • De fietsroutes worden veiliger, fietsgebruik wordt bevorderd en fietsroutes worden uitgebreid.
 • Leerwerkplannen
 • Werkgevers, scholen en gemeente werken samen om de leerlingen aan een stageplek of een baan te helpen. In de bouw lukt dat op zeer korte termijn.

 
Reden voor GemeenteBelangen om de eindsprint tot de verkiezingen in maart enthousiast in te gaan. Er zal nog veel bereikt worden de komende maanden. Daarna is het aan de kiezers van Katwijk. Wij zien de verkiezingen met veel vertrouwen tegemoet.