Actueel

René Slootweg

Hoe nu verder met de bibliotheek?

  • Geschreven door René Slootweg

Bij alle plannen voor een nieuwe bibliotheek en een kennis- en cultuurcentrum heeft GemeenteBelangen (GB)  zich voortdurend kritisch opgesteld. Zo was GB tegen de locatie in de Voorstraat, omdat deze niet voldeed aan de eisen die de gemeenteraad had gesteld. Ook  het plan om de bibliotheek  samen met de muziekschool  in de Noordzeepassage te huisvesten heeft GB steeds kritisch beoordeeld en daar belangrijke voorwaarden bij gesteld.  Afgelopen voorjaar was het voormalige postkantoor aan het Baljuwplein een optie, die GB aanvankelijk wel aanstond. In ieder geval was dat een nader onderzoek waard. Dit werd dan ook opgenomen in het coalitieakkoord. Maar toen deze mogelijkheid  te duur uitviel, viel die locatie ook af. 

Bieb(1)

Over bleef de Noordzeepassage. In september scheen aan de voorwaarden voldaan te worden en leek GB te willen instemmen met dit plan.  Toch bleken er nog onzekere factoren te zijn namelijk de mogelijk oplopende bouwkosten en de benodigde instemming van de bewoners van de passage.
In oktober werd duidelijk dat de bewoners niet (op tijd) akkoord zouden gaan. Het college adviseerde daarom de gemeenteraad om niet voor het plan te stemmen. Ook GB  stemde tegen het kennis- en cultuurcentrum in de Noordzeepassage.  Het plan werd gestopt.

Hoe nu verder?

Een nieuwe bibliotheek of een kennis- en cultuurcentrum in het centrum van Katwijk aan Zee lijkt vooralsnog op dit moment geen haalbare kaart. GB vindt de bibliotheek een belangrijke voorziening voor een gemeente met in de toekomst 85.000 inwoners. De hoofdbibliotheek aan de Schelpendam in haar huidige vorm voldoet niet aan de behoeften.
Er moet dus wat gebeuren. Maar eerst moet een aantal vragen worden beantwoord: waar moet die bibliotheek dan komen en met welke andere organisaties op cultureel gebied kan dat het best samengaan? 

GB wil daarover met haar achterban in gesprek.

Op  woensdag 28 november a.s. houdt GB een denktank en komt ook dit onderwerp aan de orde. Locatie is De Roskam, aanvang 19.30 uur.