Actueel

GB admin

Praat met de inwoners over ons erfgoed

  • Geschreven door GB admin

Erf 3 villa Allegonda Katwijk aan ZeeHet eigene van Katwijk, Valkenburg en Rijnsburg komt voort uit hun geschiedenis. Bewaren van archeologische vondsten uit de vóórchristelijke tijd en van monumenten uit het christelijke tijdperk is daarom behalve een zaak van de gemeente ook een zaak van de inwoners. Maar in de erfgoednota van de gemeente die de raad donderdag 10 juli besprak,  stonden alleen de ideeën van de gemeente.

Een nieuwe aanpak

Coalitie en oppositie gaven beide aan dat de erfgoednota het gezamenlijke product moet zijn van burgers en ambtenaren. Wethouder Knape zegde toe te komen met een eindversie waarin de ideeën van burgers én ambtenaren staan.  Hij zal in september de raad een participatieplan aanbieden en inspraak organiseren.

Erf 1 abdij RijnsburgHij zal ook komen met een visie hoe de gemeente kan meewerken aan nieuwe bestemmingen voor kerkgebouwen die leeg komen te staan.  Dat zijn niet per se monumenten. GemeenteBelangen stelde daarom voor deze kerkenvisie op te nemen in de toets gemeentelijk beleid die vooraf gaat aan elk bestemmingsplan.

GB en de andere partijen spraken ook uit dat het te vroeg is de Wederopbouwwijken van na de oorlog te bestempelen tot monumentengebied. Over dat plan van de gemeente mogen de inwoners nu dus ook hun mening geven.

GemeenteBelangen vraagt

GB vroeg de gemeente kopieën van documenten uit de archieven ten toon te stellen op plekken waar veel mensen komen. Katwijkers vinden het vast leuk in de parkeergarage op een tekening te ontdekken dat op de plek van de garage  woningen stonden in 1550. Rijnsburgers kunnen het informatief vinden in De Burgt te zien dat het stratenplan van hun dorp al op een plattegrond staat die dateert van 1660. En zo zijn er voor elke kern in Katwijk prachtige voorbeelden te bedenken.

Geert Diemer,

Fractie GemeenteBelangen