Actueel

GB admin

Vragen GB over de informatievoorziening aan burgers inzake de geïntegreerde opknapbeurt voor Frederiksoord

  • Geschreven door GB admin

Ongelijke bestratingVragen overeenkomstig artikel 41 R.v.O. over de informatievoorziening aan burgers inzake de geïntegreerde opknapbeurt voor Frederiksoord bekend als Frederiksoord 2.0

Het college streeft naar openheid en burgerparticipatie.  Dat gaat met vallen en opstaan getuige de gang van zaken met het wijkbrede buurtverbeteringsproject Frederiksoord 2.0.

Op 1 juli 2013 nodigde de gemeente de inwoners van Frederiksoord uit voor een inloopbijeenkomst. De inwoners hebben toen een vragenlijst ingevuld en inputs geleverd aan workshops over (1) sociale leefbaarheid, (2) verkeersveiligheid, (3) groen, spelen en bewegen en (4) ondergrondse infrastructuur.

Op 26 september 2013 heeft de gemeente in Rijnsoever een soortgelijke inloopbijeenkomst georganiseerd.  Daarover heeft de gemeente 16 april 2014 een terugkoppelingsbijeenkomst gehouden. Bewoners daar worden via een webpagina over de planning geïnformeerd.

Gebrekkige afvoer van regenwaterOp 1 juli 2014 is het dus een heel jaar geleden dat de gemeente de medewerking vroeg en kreeg van de inwoners van Frederiksoord. Maar de gemeente koppelde tot nu toe niets terug over hun input.

Deze gang van zaken is voor GemeenteBelangen aanleiding tot de volgende vijf vragen:

  1. Waarom heeft het college enige maanden na de bijeenkomst de inwoners niet geïnformeerd over de conclusies die ze heeft getrokken?
  2. Wanneer gaat het college de inwoners nu wel informeren?
  3. Houdt de voorgenomen open bestuursstijl ook in dat het college de inwoners van Frederiksoord gaat informeren over eventuele onvoorziene ontwikkelingen bij het afkoppelen van de regenwaterafvoer en andere onderdelen van de opknapbeurt?
  4. Is er voor het plan Frederiksoord 2.0 een communicatieplan gemaakt? Zo ja, waar bestaat dit plan dan uit? Zo nee, is zo’n plan niet een noodzakelijk onderdeel van elk wijkverbeteringsproject?
  5. Komt het plan van aanpak voor de wijk Frederiksoord terug bij de raad?

namens de fractie van GemeenteBelangen

Geert Diemer.