Actueel

Geert Diemer

GB verhindert behoudzucht

  • Geschreven door Geert Diemer

Participatieladder
De gemeenteraad behandelde 19 mei een vergaand voorstel van het college over de participatie van burgers. Het college wil de burgers voortaan om hun ideeën vragen bij de voorbereiding van beleid én bij de voorbereiding van de uitvoering van beleid.  Natuurlijk blijven raad en college verantwoordelijk voor het uiteindelijk besluit omdat zij ook moeten kijken naar andere zaken die van belang zijn.

Het voorstel liet het college bepalen of de burgers zouden mogen inspreken, adviseren,  co-produceren of (mee)beslissen. Maar dat bepalen is een recht van de gemeenteraad.  CDA en andere partijen zeiden in de commissievergadering van 28 april dat ze dat recht niet wilden overdragen aan het college, al kan de raad dat recht ieder moment terug nemen.  In het behoudende denken van het CDA komt elk college voorstel twee keer in de raad: een keer als alleen de manier van participeren aan de orde is en een keer als besluit. Maar dat zou de raadsagenda extra belasten en de besluitvorming over alle andere onderwerpen verlangzamen.

GB had een andere mening. Ze vroeg de burgemeester toe te zeggen elk collegebesluit direct voor kennisneming naar de raad te sturen zodat de fracties steeds kunnen zien hoe het college de participatie invult en het college daarover zo nodig aanspreken. De burgemeester vond dat een uitstekend idee en zegde het direct toe. De partijen die op 28 april bezwaar maakten, lieten niets meer van zich horen in de plenaire behandeling op 19 mei. Ze konden zich blijkbaar vinden in die toezegging. Het participatieproces kan er vlot door verlopen en dat is wat participatiepartij GB wil.

Luister ook naar het radio interview : https://soundcloud.com/kuijt/gb-raadslid-geert-diemer-over-voorstel-burgerparticipatie

Namens de fractie van GemeenteBelangen

Geert Diemer