Actueel

Geert Diemer

Ontsluiting inrichten met bewoners

  • Geschreven door Geert Diemer

Hoe Gemeentewerf ontsluitingplan je een weg van vier meter breed die vlak langs de huizen loopt en vijftig huizen gaat verbinden met de Noordwijkerweg? Volgens GemeenteBelangen moet je voor zo’n inrichtingsplan overleggen met de omwonenden. Dat is dan ook precies de toezegging die GemeenteBelangen van wethouder Van der Bent los kreeg bij de goedkeuring 30 oktober van het bestemmingsplan voor de gemeentewerf van Rijnsburg.

Op de plaats van de vroegere gemeentewerf van Rijnsburg mag Dunavie een veertigtal appartementen bouwen. In het bestemmingsplan stond ook dat de vroegere toegangsweg mag worden doorgetrokken naar de Noordwijkerweg. De toegangsweg is maar 4,1 meter smal en reden genoeg voor GB en bewoners om hier extra aandacht aan te geven.

De opgave: De Horn ontsluiten

De appartementen van Dunavie zijn onderdeel van plan De Horn. Volgens dat plan kunnen de bewoners van een vijftigtal woningen in de wijk hun wijk alleen verlaten via wat nu een verhard pad is naar de Korte Voorhouterweg. Dat pad ligt in het verlengde van de toegangsweg naar de vroegere gemeentewerf. Voor de gemeente ligt het daarom voor de hand dat verharde pad te verbinden met de verlengde toegangsweg om zo de bewoners van die vijftig huizen in De Horn aan te sluiten op de Noordwijkerweg.

Werken met ideeën omwonenden

Maar de omwonenden zetten vraagtekens bij dit plan. Ook de bewoners van de Collegiantenstraat met bestemming Middelmors, Noordwijk of de Bollenstreek kunnen die verlengde toegangsweg gaan gebruiken. Alle reden dus voor de gemeente om met omwonenden om de tafel te gaan zitten en mede aan de hand van hun ideeën een inrichtingsplan te maken. Vóór de bouw van de appartementen begint, zal de gemeente dat plan aan de raad voorleggen, compleet met een verslag van de gesprekken met omwonenden. Zo hoort het, volgens GB.