Actueel

René Slootweg

Denktank: Hé, weer een goed idee van GB

  • Geschreven door René Slootweg

GB logo web
GemeenteBelangen organiseert enkele keren per jaar een denktank, een bijeenkomst waar fractie, steunfractie, bestuur, leden en andere belangstellenden brainstormen over actuele politieke onderwerpen. Het zijn altijd productieve samenkomsten waar al heel wat succesvolle ideeën en alternatieve plannen uit zijn voortgekomen, die ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn de ontsluiting voor vrachtverkeer naar Flora Rijnsburg via een parallelweg langs de A44, het aanleggen van geveltuintjes voor woningen en het plan Varend Erfgoed voor het havengebied.

Op 3 februari jl vond de denktank plaats in Valkenburg in de grote zaal van het Dorpshuis – voorheen de Terp. Ook deze keer was er weer een groep enthousiaste mensen aanwezig; zij vormden  een mix van politieke ervaring en aanstormend jong talent. Hun inbreng zorgde voor levendige discussies en resulteerde in diverse alternatieven en waardevolle suggesties voor verbeteringen van de plannen van het college.

Denktank Feb 2016   1Denktank Feb 2016   2De deelnemers hadden stevige kritiek op het collegebeleid inzake het plan voor de hoofdbibliotheek in Katwijk aan Zee en het sluiten van Tripodia. Ook het recent kappen van veel bomen bleek een gedeelde zorg. Veel kritiek was er ook over de invulling van het R-Net zoals de provincie Zuid Holland en het Katwijks college dat voorstaan. Vooral het verdwijnen van de Zeewegrotonde bij het gemeentehuis en de inrichting van de Zeeweg leverden veel discussie op. Voor al deze onderwerpen droeg de denktank alternatieven en mogelijke oplossingen voor.

De standpunten van de raadsfractie van GB kregen veel steun. Zo heeft GB heeft zich in de gemeenteraad duidelijk uitgesproken voor een doorstart van Tripodia en zich verzet tegen het verdwijnen van de rotondes.

Ook over andere onderwerpen is de fractie weer gevoed met ideeën die nu verder worden uitgewerkt. De avond kon dan ook worden afgesloten met de verwachting dat de uitspraak ‘Hé, alweer een goed idee van GB!’ binnenkort vaak te horen zal zijn.