Actueel

René Slootweg

Aftrap takendiscussie Gemeenteraad

  • Geschreven door René Slootweg

De gemeenteraad heeft een initiatief genomen om kritisch te kijken naar de relatie tussen overheid en burger en de taken die overheid uitvoert.

Een discussie die niet over geld gaat, maar om de vraag: Waar is de gemeente Katwijk anno 2013 nog van? Welke taken moet de gemeente blijven uitvoeren? Wat kunt u zelf? Waar eindigt uw verantwoordelijkheid en begint die van de gemeente?

Donderdag avond 21 maart is de officiële aftrap gegeven van deze takendiscussie.

De ambitie is om samen met de Katwijkse bevolking invulling te geven aan deze opgave. De discussie gaat over drie thema’s:

• Onderhoud openbare ruimte en groen
• Culturele vorming en onderwijs
• Sport en recreatie

Iedereen kan zijn of haar mening over het takenpakket van de gemeente op deze thema’s kwijt. Er is een speciale website in het leven geroepen, waar u als burger uw ideeën kunt delen en meer informatie kan vinden: www.takendiscussiekatwijk.nl

Daarnaast komt de raad in de komende zes weken naar de verschillende kernen, om daar met de burgers in gesprek te gaan:

 3 april Valkenburg (De Terp)
10 april Rijnsburg (plaats nog te bepalen)
17 april Katwijk aan den Rijn (Roskam)
22 april Hoornes / Rijnsoever (plaats nog te bepalen)
25 april Katwijk aan Zee (’t Anker)

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en u hoeft zich niet aan te melden. Mocht U op de datum bij u in de buurt niet kunnen, dan bent u natuurlijk zeer welkom om één van de ander locaties / data te bezoeken.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Rene Slootweg