Actueel

GB admin

Wij van Wc-eend adviseren…..?

  • Geschreven door GB admin

‘Wij van Wc-eend adviseren…..’ Dit is een slagzin die jarenlang is gebruikt in reclame-uitingen van het product Wc-eend.

Doordat de Stichting Ondernemingsfonds Katwijk de evaluatie heeft verricht naar het functioneren van het Ondernemingsfonds Katwijk in 2011 en 2012 wordt hiermee op zijn minst de indruk gewekt, hoewel dat natuurlijk niet is beoogd, dat hier de slager zijn eigen vlees keurt. Voor een meerderheid van de raad, GemeenteBelangen incluis, voldoende reden om de wethouder te vragen of bij de eerst volgende evaluatie een externe partij de evaluatie kan verzorgen. Je moet elke schijn die tegen je kan keren, zien te voorkomen. Dat vraagt transparantie en helderheid over het evaluatieproces en de partij die de evaluatie de volgende keer (in 2016) voor zijn rekening neemt.

Dan de eerste resultaten over de afgelopen twee jaar. Dat is een korte periode voor een evaluatie (eigenlijk meer een tussenrapportage), maar je kan op basis daarvan wel constateren dat de ingeslagen richting (de organisatiegraad, budget) goed is. Dat is positief.

Voor de komende jaren heeft GemeenteBelangen gevraagd naar speerpunten van het Ondernemingsfonds en de rol van de gemeente daarbij. Natuurlijk is het een fonds van,  voor en door ondernemers, maar ook de gemeente heeft belang bij de adequate prioriteitstelling van het Ondernemingsfonds. Daarin kun je elkaar versterken. Ook kan dat veel meer worden uitgedragen. Ik wil graag zien dat het Ondernemingsfonds de komende jaren een flinke impuls geeft aan de samenwerking tussen het bedrijfsleven, instellingen en de overheid, én aan de economische ontwikkeling van de gemeente Katwijk. Als daarbij vanuit de politiek ondersteuning nodig is, staat GemeenteBelangen vooraan.

Emile Soetendal
Namens de fractie van GemeenteBelangen