Actueel

Geert Diemer

Ingezonden brief steunfractie

  • Geschreven door Geert Diemer

Hallo Ui catcher,
 
Je was vorige week een beetje boos dat GemeenteBelangen jou niet noemde in de motie van de Algemene Beschouwingen over de mogelijkheden van o.a. volkstuintjes in De Horn.
 
UienJe was dus boos dat GemeenteBelangen had geluisterd naar vragen en opmerkingen uit de Rijnsburgse samenleving. Maar dat moet een politieke partij juist doen. Die pikt signalen op, bundelt ze, voegt er eigen ideeën bij en zet ze op de juiste manier en op het juiste moment op de politieke agenda, bijvoorbeeld met een motie zoals nu bij de Algemene Beschouwingen.
 
Dat deed GemeenteBelangen ook met jouw idee, de ideeën van anderen en onze eigen ideeën over de gemeentegrond aan de Collegiantenstraat. Zo is het ook door GB uitgesproken op 7 november, gevoed door een vraag van de V.V.D. waar dit initiatief vandaan kwam.
 
Zo werken we samen aan de inrichting van ons dorp, onze ‘flat city’ zoals je zegt. En laat 'samen' nu juist ook de kop zijn van de column 'Bakkie doen!' van Teuntje van Delft in dezelfde uitgave van De Rijnsburger.
 
Je hebt ons dus een compliment gegeven door te schrijven dat we ideeën hebben benut en ervoor gaan zorgen dat de gemeente ze gaat uitvoeren. Wij hanteren dan niet het principe van prof. dr. ir. P. Akkermans ('Ik word genoemd') want het gaat om de boodschap.
 
Geert Diemer en  Cees Noort,
leden steunfractie GemeenteBelangen.