Actueel

GB admin

Draineren en communiceren in Frederiksoord

  • Geschreven door GB admin

Frederiksoord 1Over de beleidswijziging drainagemaatregelen in de Molenwijk en Frederiksoord heeft de Katwijkse gemeenteraad donderdag 18 december een positief besluit genomen. De toezegging van de portefeuillehouder, burgemeester Wienen, dat met de informatieavond 20 januari voor de bewoners van Frederiksoord een doorstart wordt gemaakt voor een integrale aanpak van hun wijk (herbestraten, groenaanpak, speelplekaanpassingen enz.) stemde alle fracties tevreden.    

Voor GemeenteBelangen is de burgerparticipatie bij dat project zeer belangrijk. Geert Diemer: ‘Het moet nu goed worden aangepakt. Daarom heeft GB ook gevraagd om in 2015 geïnformeerd te blijven over de voortgang. En Wienen heeft ook dat toegezegd’. Maar bij twee eerdere besprekingen waren er nog vele vragen bij GB en andere fracties, een korte terugblik.

Eind goed al goed?

In de oordeelsvormende ronde van 4 december bood het college haar excuses aan voor de aanpak en communicatie in de Rijnsburgse wijk Frederiksoord tot op dat moment. Wienen: ‘We hebben na de informatieavond op 1 juli 2013 radiostilte betracht omdat we onderzoek zijn gaan doen’.  Ingenieursbureau Arcadis heeft in 2013 al geconstateerd dat de gemeente kampte met belangrijke technische tekortkomingen. Maar veel meer gebeurde er niet.

Ook met de inwoners van de Frederiksoordlaan communiceerde de gemeente slecht. In die laan legt de gemeente een grotere rioolbuis voor De Bloem aan. Dat is een apart project waarvoor ze dus een aparte informatieavond hield op 27 oktober jl.. De inwoners gaven volop feedback en de gemeente zou haar plan aanpassen en natuurlijk opnieuw presenteren.

Dat gebeurt nu ook op 20 januari 2015 waar eerst met de bewoners van de dertig woningen van de Frederiksoordlaan wordt gesproken. Aansluitend is de informatieavond van de gemeente voor de inwoners van twaalfhonderd woningen van de hele wijk, het integrale project Frederiksoord 2.0. Een mooie doorstart op dit punt bij de start van 2015 en de fractie van GemeenteBelangen houdt zeker de vinger aan deze wijk.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer