Actueel

GB admin

Denktank 25 november

  • Geschreven door GB admin

Wat kunnen en willen we doen met de zogenaamde kansrijke locaties die we in Katwijk (nog) hebben? Gaan we die volbouwen met woningen of kiezen we voor een andere bestemming, bijvoorbeeld speelplaatsen, welzijns-/recreatievoorzieningen, terrassen of groen?

Aan de hand van enkele voorbeelden/casussen willen we in de vorm van een brainstormsessie met elkaar in gesprek gaan om zo ideeën op te doen.
Ook andere locaties kunnen we bij de discussie betrekken als daar voorstellen voor worden gedaan of ideeën over leven.
In ieder geval gaat de discussie over de volgende locaties.

Katwijk aan Zee:

Baljuwplein/postkantoor
Het postkantoor met de achterliggende gebouwen is in eigendom van de gemeente. Met ingang van 1 januari 2010 staat het postkantoorgebouw leeg.
Als de kustversterking wordt gerealiseerd via een zogenaamde dijk-in-duinconstructie kan onder het Baljuwplein en de postkantoorlocatie een parkeergarage komen. Als er andere oplossingen komen voor de kustversterking (bijv via zandsuppletie) dan mag dit niet. Dat is dus wel een mogelijke beperking.

Redschuur
Grond is in eigendom van het Hoogheemraadschap Rijnland
Zo’n 10 jaar geleden waren er vergevorderde plannen voor grootschalige  woningbouw op deze locatie. Die zijn toen door de gemeenteraad afgeserveerd. Suggesties die al eens eerder zijn gedaan, zijn horeca: visrestaurant, terras

Gemeentewerf
De Gemeentewerf ligt tussen de Zuidstraat , Schoolstraat en Varkevisserstraat. Grond is in eigendom van de gemeente.  Op den duur zal de werf niet meer gebruikt worden voor de werkzaamheden die er nu plaatsvinden en komt de locatie vrij.
College wil het terrein verkopen.

Vuurbaakplein – Strandplein
Dit gebied kan anders worden ingericht als de kustverdedigingswerken klaar zijn als er een dijk-in-duinconstructie komt. Hier ligt het eindpunt van het gebied dat te maken krijgt met de kustversterking bij een dijk-in-duinconstructie.
Grond is in eigendom van de gemeente, inclusief het voormalige VVVkantoor

Marktplein en deel van zwembadterrein
Deel van zwembadterrein (buitenbad) valt vrij als zwembad wordt gerenoveerd.
De markt wordt wellicht verplaatst naar het centrum Katwijk aan Zee/Zwaaikom.

Katwijk aan de Rijn:

Ambacht (gebied ten zuiden van de Sandtlaan)
Dit maakt deel uit van het zogenaamde Eiland, zoals dat in de Brede Structuurvisie is aangegeven.
De grond is grotendeels in eigendom van projectontwikkelaars. Het gebied maakt deel uit van het Eiland, waar momenteel plannen voor worden gemaakt.
Het nu braak liggende gebied – het oude groenteveilingterrein - heeft de KOM (zusje van KBM) ongeveer 8 jaar geleden gekocht van de Groenteveiling voor een zeer bescheiden bedrag. Dat bedrag was zo gering omdat het de bestemming bedrijven heeft en deze weinig opbrengt – zeker als je dat afzet tegen grond met de bestemming woningbouw. Er gaan stemmen op om bestemming te wijzigen en hier woningen te gaan bouwen. Dat betekent een exorbitante winst voor de KOM.
De gemeenteraad moet toestemming geven en heeft daarmee een instrument in handen om eisen af te dwingen.

Kwakkelwei
Grond is in eigendom van gemeente, Hoogheemraadschap van Rijnland en enkele particulieren. Gebied maakt deel uit van plan Eiland en wordt hoogstwaarschijnlijk ingericht als park met evenemententerrein.

Locatie Praktijkschool aan de Commandeurslaan
Grond komt in eigendom van gemeente als Praktijkschool verhuist naar nieuwbouw in plan De Coligny.

Parkeerplaats voor de Roskam
Grond is in eigendom van de gemeente. Nu de garage aan de Overrijn is verplaatst, staan daar minder auto’s geparkeerd. Wellicht is er nu (ook) ruimte voor andere
activiteiten.

Valkenburg:

Gemeentehuis
Het college wil dit gebouw verkopen, wellicht met horecabestemming.

Rijnsburg:

Gemeentehuis
Een deel ervan wil het college verkopen.