Actueel

GB admin

Gemeentebelangen heeft prachtige ideeën voor De Horn

  • Geschreven door GB admin

De Horn 1Bij de algemene beschouwingen donderdag 7 november van de Katwijkse gemeenteraad heeft GemeenteBelangen een motie ingediend. Dit betrof een aantal voorstellen om de grond in De Horn in Rijnsburg tijdelijk op een andere wijze te benutten. En dan aansluitend bij vragen vanuit de Rijnsburgse samenleving.

Deze grond, bestaande uit 14,7 hectare vooral weilanden en tuindersgrond, wordt al vele jaren niet gebruikt. Dit wordt nu weer met vijftien jaar verlengd door de bouwplannen voor dit gebied in genoemde periode niet uit te voeren. De daar geplande nieuwbouw van de Emmaschool wordt zo ook niet meer gerealiseerd, er komt een (kleinere) nieuwbouw op de huidige locatie in de Smidstraat. Maar omdat de gemeente Katwijk voor tweederde eigenaar is van deze grond, zijn er wel mogelijkheden om de voorstellen van GB te kunnen realiseren.
 

Waar denkt GemeenteBelangen aan?
Er is in Rijnsburg geen algemene voorziening waar burgers kunnen tuinieren. De dichtstbijzijnde voorziening in Katwijk bij het voormalige vliegveld heeft een wachtlijst  van twee jaar voor nieuwe leden. Wat zou het mooi zijn om in De Horn dan tijdelijk perceeltjes volkstuingrond te kunnen verhuren aan belangstellenden. Je ziet in den lande dat gemeenten veelal overgaan tot het invoeren van wijktuinen om de sociale cohesie in de wijk te verbeteren. Denk ook maar de buurttuin bij buurtcentrum De Schelp in de wijk Hoornes Rijnsoever. Er wordt zo de mogelijkheid ook aan Rijnsburgers geboden om in economischer moeilijke tijden zelf eigen groenten te verbouwen;
Maar er is ook een unieke mogelijkheid om de toegezegde Rijnsburgse skatevoorziening hier tijdelijk te plaatsen. In heel Rijnsburg was er geen geschikte plek te vinden waar ook het N.I.M.B.Y. – effect (Not In My Backyard) nog wel eens om de hoek kwam kijken.
De parkeerproblematiek van bewoners in de Collegiantenstraat en omgeving kan met een voorziening in De Horn worden verholpen.
Er zijn ook mogelijkheden om tijdelijk een eenvoudig parkje aan te leggen waar een verwijzing naar het aanwezige Merovingische grafveld kan worden opgenomen. Maak voor de inwoners het eigen culturele erfgoed maar zichtbaar.
 

Wat gaat er na de Algemene Beschouwingen gebeuren?
Wethouder Binnendijk zegde toe om de haalbaarheid van deze voorstellen verder te onderzoeken en het resultaat van dit onderzoek met de raad te bespreken. Daarbij liet hij weten het ook breder te willen bekijken, want er zijn meer lang braak liggende terreinen in Katwijk waar naar een tijdelijke invulling van ideeën kan worden gekeken. Hij riep de Katwijkse raadsleden dan ook op om met ideeën te komen. Sprak Cruijff ooit al niet de historische woorden: ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’.

De motie van GemeenteBelangen werd mede ondertekend door alle andere partijen behalve de VVD.