Actueel

GB admin

Monumentenstatus Vredeskerk

  • Geschreven door GB admin

Waarom heeft het college het advies van de monumentencommissie in de wind geslagen? Het is ons - na de beantwoording van onze schriftelijke vragen - nog niet duidelijk.

Het college heeft wel eerder een advies naast zich neergelegd. Bijvoorbeeld bij de Barakken van het Vliegkamp, de panden in de Koestraat en de bollenschuur in Valkenburg. Maar daar speelden de economische belangen van de eigenaren een belangrijker rol dan de monumentwaardigheid van de panden.

Terwijl het college nu aangeeft dat de economische belangen in het geval van de Vredeskerk juist niet meespelen. De gemeente heeft zelf geen belangstelling om de kerk aan te kopen en de monumentenstatus doorkruist de toekomstplannen van het college ook niet.

Dan blijft toch de vraag; waarom geen monumentenstatus voor de Vredeskerk.