Actueel

GB admin

Hoe ziet de Katwijkse kust er straks uit?

  • Geschreven door GB admin

Donderdag 14 maart jl. werd er in de Katwijkse gemeenteraad in een oordeelsvormende ronde gesproken over het ‘Bestemmingsplan Kustwerk Katwijk’ waar het gaat over het realiseren van de al veel besproken parkeergarage en het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Totaal 69 ingediende zienswijzen zijn er door het college van B&W beantwoord.

Beeld in duinIn genoemde raadsvergadering waren er drie items de hoofdmoot. Allereerst waren alle fracties blij dat de kritiek op de hoogte van de zeereep aan de noord- en zuidzijde van de ‘dijk in duin – constructie’ goed is opgepakt. Met deze aanpassing wordt het niveau nergens hoger dan het trottoir van de Boulevard.

Zeepaviljoen of Dijkpaviljoen?
Een moeilijk punt was en is de toekomstige locatie van strandpaviljoen Zeepaviljoen. Om een complex en lang verhaal begrijpelijk te houden, het college stelt voor om tijdens de werkzaamheden aan het kustwerk dit strandpaviljoen 8.25 meter richting plein op te schuiven. Dat is een duur en zeer intensief werk want het strandpaviljoen moet centimeter voor centimeter in zijn geheel worden verplaatst.

Na de kustwerkwerkzaamheden is het collegeplan om het Zeepaviljoen een plek in een strandvak te geven waar jaarrond kan worden gewerkt. Maar dat betekent voor het gebouw twee keer verhuizen en voor wiens kosten gaat dit gebeuren? Het is zeker geen goedkope verhuizing. De eigenaar van het Zeepaviljoen wil daarom niet naar het strandvak en gewoon één keer een zes meter verplaatsen om dan daar te blijven staan… jaarrond.
Maar als we daartoe besluiten, staat het Zeepaviljoen ingeklemd tussen de Boulevard en een dijk met afrit. Geen zee en strand, dan kan de naam beter in ‘Dijkpaviljoen’ veranderen.
Voor GB is het plan van twee keer verhuizen en definitief een plek in het strandvak het beste plan.

Amphitheater en Duna–atelier heilige huisjes?
Kunstvereeniging KatwijkDat was in deze raadsvergadering de vraag want er waren bij de inrichting van de openbare ruimte zoveel verschillende belangen. Zo merkte GemeenteBelangen op dat de afwijzing van de plannen van het amphitheater op het parkeerplein bij de Zwaan wel erg negatief gericht was opgesteld. Waar er vele nadelen werden opgesomd, zou je zo ook vele positieve elementen kunnen benoemen. Maar er was geen draagvlak voor dit plan. Daarom was het ook goed om te ervaren dat het alternatieve plan van de Stichting Kunstvereeniging Katwijk door het college en de gemeenteraad werd omarmd. Met dit plan is er geen amphitheater meer, daar was immers geen draagvlak meer voor, maar er ontstaat meer pleinruimte voor een terras, minder overlast van aanrijdende en parkerende auto’s en het karakteristieke gebouwtje (gebouwd naar de originele versie ruim honderd jaar geleden) staat minder in het zicht van de bewoners van de Boulevard.

‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’
Deze beroemde uitspraak van Johan Cruyff slaat zeker op het ‘gat’ van ‘Hotel Riche’ en het Duna – atelier. Want in overleg met de gemeente is besloten dat binnenkort het Duna – atelier wordt opgebouwd in het gat wat met de sloop van Riche aan de Boulevard is achtergelaten. Dat betekent voor de Stichting Kunstvereeniging Katwijk tot in 2015 een unieke locatie aan de Boulevard / hoek Voorstraat waar nog meer aanloop van belangstellenden kan plaatsvinden. Er zal dan ook veel worden georganiseerd en ook de beelden die tijdelijk uit de zeereep moeten verdwijnen door de kustwerkwerkzaamheden zullen voor het Duna – atelier een prima tijdelijke plek krijgen.

Dit agendapunt werd afgesloten met de toezegging van wethouder Binnendijk dat voor de komende raadsvergadering van donderdag 4 april a.s. hij de gemeenteraad verdere info zal verstrekken over de verhuiskosten van het Zeepaviljoen zo ook de kosten om het Duna – atelier tijdelijk in het gat van Riche te huisvesten. In die raadsvergadering zal het besluit over het ‘Bestemmingsplan Kustwerk Katwijk’ worden genomen.
Dit alles in het besef dat bij dergelijke grootse plannen er altijd individuele wensen en verlangens niet positief kunnen worden beantwoord.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol