Actueel

GB admin

Visserijdagen, de pijn van een bovenlokale kern

  • Geschreven door GB admin

VisserijdagenDe gemeenteraad heeft donderdagavond 15 januari een hele oordeelsvormende sessie gewijd aan het bespreken van de collegeantwoorden op vragen van de SGP. Daarin klaagde deze fractie dat het college de Visserijdagen heeft losgekoppeld van de Search and Rescue demonstratie door de Katwijkse Reddings Brigade.

En bovendien dat ze deze heeft verhuisd naar juli om ook in deze maand een evenement te hebben voor de toeristen.

De SGP vroeg de gemeente ook zich in te spannen om vrijwilligers voor de stichting Visserijdagen te werven.  Tijdens de raadscommissievergadering herinnerde de SGP aan een uitspraak uit 2010 van de burgemeester dat ook de kern Katwijk aan Zee een feestweek moest krijgen, net als Katwijk Binnen, Valkenburg en Rijnsburg.

GemeenteBelangen waardeert deze Visserijdagen enorm, mede vanwege de grote inzet van de vele vrijwilligers. GB is daarom nauwlettend nagegaan of het college de vragen van de SGP correct had beantwoord.  Dat bleek het geval te zijn. Het college had gesteld dat het werven van vrijwilligers een zaak voor de organisatie zelf was, en niet voor de gemeente. En het had de SGP ook herinnerd aan het feit dat het zijn taak slechts was een evenement mogelijk te maken en ruimte te scheppen voor de organisatoren. Allemaal conform de nieuwe bestuursstijl.

De wethouder spreekt

Wethouder Knape herhaalde tijdens de sessie dat het college vooral naar de Visserijdagen had gekeken als toeristische attractie. In tegenstelling tot de SGP had het college er dus niet naar gekeken als evenement voor een kern, te weten Katwijk aan Zee, maar als bovenlokaal toeristisch evenement ten bate van de hele gemeente Katwijk.

Na enige tijd leek de SGP zich te realiseren dat hierin ook een reden voor tevredenheid school. De kern Katwijk aan Zee heeft bovendien op diverse andere punten geen reden tot klagen over de aandacht van dit college.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer