Actueel

René Slootweg

GemeenteBelangen gaat voor S.K.A.-feest

  • Geschreven door René Slootweg

SKA Oud en NieuwAl voor dit zomerreces van de gemeenteraad stond de extra subsidie voor de Stichting Katwijkse Activiteiten (S.K.A.) m.b.t. het oud- en nieuwfeest op de agenda, maar een aantal fracties durfde het niet aan deze goed te keuren. Men wilde meer info met betrekking tot de begroting van S.K.A.

Geworteld in Katwijk

Het oud en nieuw evenement bestaat als meer dan vijftien jaar en wordt door tachtig vaste en in  totaal tweehonderd, veelal  jongere, vrijwilligers elk jaar georganiseerd. Het is van oorsprong een initiatief van de gemeente geweest om de overlast rond oud en nieuw te verminderen. Iedereen bij elkaar op één punt, lekker overzichtelijk en voor de bezoekers een goed vermaak i.p.v. vandalisme en andere rottigheid.

Het evenement trekt jaarlijks 4.500 bezoekers, want om het zo populair en laagdrempelig te maken was de toegang gratis. Dat wil dan ook natuurlijk zeggen dat het evenement de gemeente jaarlijks geld kost.

Meer met minder!

In 2012 hebben veel vrijwilligersorganisaties de broekriem moeten aantrekken, omdat het toen zittende college besloten had om enorm te gaan bezuinigen. Dat staat bekend als het fameuze ‘Scherp aan de Wind’. Ook S.K.A. werd niet ontzien en moest het met € 12.500,- minder doen. Dit had natuurlijk NIET de instemming van GemeenteBelangen.

Maar het bestuur van S.K.A. heeft toen in 2012 voor het eerst in de geschiedenis entreegeld geheven, € 5,- om te beginnen.

Dat had meteen impact op de bezoekersaantallen en zeker het laatste jaar in 2013, toen door strengere wettelijke maatregelen en andere externe zaken, de organisatie de entree moest verhogen naar € 10,-. Het bezoekersaantal zakte enorm want de twijfelaars die in vroegere jaren kort na 24.00 uur toch langs kwamen, het was immers een gratis entree, bleven nu weg.

Voor wie doen we het allemaal?

Donderdag 11 september staat een extra subsidie van € 10.000,- ter besluitvorming bij de gemeenteraad op de agenda. Deze zal het waarschijnlijk wel halen, want anders heeft het bestuur van S.K.A. gemeld de handdoek in de ring te gooien en te stoppen met de organisatie van het oud en nieuw evenement.

Maar voor GemeenteBelangen moet er meer gebeuren om dit oer – Katwijkse evenement veilig te stellen voor onze jeugd. Wij hebben samen met de PvdA en met steun van D66 een motie voorbereid. Deze vraagt het college om in overleg te gaan met S.K.A. en te komen tot een meerjarenbegroting.

Deze meerjarenbegroting is voor de organisatie nodig om tot een stabiele basis te komen en niet elk jaar te moeten afwachten of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Zo kunnen ze betere (goedkopere) afspraken maken met leveranciers en een betere planning voor de programmering van het evenement maken. Want als je entree heft, moet je natuurlijk wel een goede programmering op de bühne zetten.

GemeenteBelangen gaat voor behoud van het oud- en nieuwfeest van S.K.A. en zal zeker instemmen met de extra subsidie, maar wil ook een veilige toekomst voor dit fantastische evenement.

Namens de Fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg