Actueel

GB admin

cieWelzijn20080610

  • Geschreven door GB admin

Wie waren er niet in Bern op dinsdag 10 juni...
... de commissieleden Welzijn
Katwijk, 10 juni 2008 - Commissie Welzijn
Bij aanvang van de commissievergadering zag ik als commissievoorzitter Welzijn nog vele fossiele resten van oranje haarlak en spray in de haren en baarden van de commissieleden na de klaterende zege op Italië in de E.K. de avond ervoor. Helaas bleef de vergaderstoel van commissielid Dirk van Duin van het CDA leeg omdat hij bij het Nederlands elftal verbleef. Of dat nu was om Arjan Robben te vervangen of als supporter... zijn memoires zullen het later uitwijzen.

Er stonden deze vergaderavond niet veel punten op de agenda, maar we begonnen wel met een inspreker en wel een oude bekende te weten dhr. v.d. Plas van de Hervormd Herstelde Gemeente bij het agendapunt ‘Modernisering sporthal Cleijn Duin’.
De commissie nam unaniem het collegevoorstel over en geadviseerd werd om dit als begrotingswijziging mee te nemen naar de commissie Bestuur dezelfde week. Dat zou in de handen liggen van wethouder De Jong en door deze actie kan er snel worden begonnen met de geplande modernisering.
Punt van aandacht met betrekking tot dit kerkelijk genootschap blijft de kreet ‘tijdelijk karakter’ van het gebruik van de sporthal want er zijn geen concrete plannen bekend over mogelijke plaatsen waar dit kerkelijk genootschap een nieuwe definitieve kerkgelegenheid wil realiseren.

In de afgelopen periode is er door het college hard gewerkt aan de brief over de huur van de Bomschuit door K.O.K. Kinderopvang. Op de vraag van Harm Aten van het C.D.A. werd door wethouder Vingerling gemeld dat deze brief binnenkort naar de raad zal worden gestuurd. Inmiddels kan worden meegedeeld dat de C.U. deze brief heeft geagendeerd voor de commissievergadering van dinsdag 1 juli.

Wat betreft de kadernota begroting 2009 kunnen we opmerken dat GB zich zorgen maakt over de zogenaamde ‘B-lijst’. Voor de lezers en andere belangstellenden, dat is een lijst waarop eerder gestelde prioriteiten, veelal vanuit de hoek van Welzijn, genoteerd zijn en gedoemd zijn om te verdwijnen. De zorg van GB is dat de investering voor het begeleiden van het accommodatiebeleid wordt doorgestreept en we dan ook later constateren dat projecten als Oeverpolder, de Colligny, Duinvallei, Duyfrak enz. dan niet op de juiste wijze worden opgestart en begeleid. Hier is externe hulp voor nodig. Daarnaast zal GB pleiten voor het handhaven van de incidentele subsidies voor sportverenigingen.
In de raadsvergadering van 26 juni zal er een definitief besluit in deze worden genomen.

In de commissie van 1 juli zal er zeker worden gesproken over het projectplan van de Schuit, voorstel voor muziekonderwijs op de Katwijkse basisscholen, de herindeling van de binnensportactiviteiten (er volgen nog een paar gesprekken met ‘kleine huurders’) en de kadernota verslavingsbeleid (was eigenlijk eerder gepland voor september dus het lukt zeker om zaken naar voren te halen in de ambtelijke organisatie).

Aan het einde van deze commissievergadering bleek dat we zonder het oranjegevoel van Dirk van Duin de agenda konden afronden waarbij het besef er is dat er in juli eindelijk duidelijkheid zal gaan komen over de Schuit. Daarmee stevenen we ook af op de laatste commissievergadering van het werkjaar 2007 – 2008.

Misschien een tip voor de vakantievierder, kom langs om live getuige te zijn van onze commissiebelevenissen. Komt u van buiten Katwijk met de trein dan is dit dagtrip 23. Van harte aanbevolen!