Actueel

GB admin

GB zet stevig in op de Katwijkse jeugd

  • Geschreven door GB admin

Thema Kinderen en jeugd 1De komende dagen heeft GemeenteBelangen het thema ‘Kinderen en jeugd’ in de verkiezingscampagne centraal. En dat betreft de leeftijdsgroep van peuters tot en met de jonge starters op de Katwijkse woningmarkt. Het verkiezingsprogramma ‘Oog voor ieders toekomst!’ telt dertien beschreven ambities hoe GB Katwijk in 2030 ziet. Elke ambitie is vertaald in concrete doelstellingen voor de komende vier jaren. Zeker voor onze jeugd is die blik op Katwijk anno 2030 belangrijk. Maar wat kunnen zij en hun ouders / verzorgers de komende vier jaar al merken waar GB zich voor gaat inzetten?

Goede onderwijsmogelijkheden
Het begint al met onze jongste jeugd, de peuters, en een verregaande samenwerking met kinderopvangcentra en basisscholen. Dit is belangrijk om onderwijsachterstanden met vierjarigen te kunnen bestrijden. In Katwijk gebeurt er al veel op dit terrein, maar stilstand is achteruitgang. Waar we in de wijken zijn aangewezen op goede basisvoorzieningen vindt GB dat er kritischer moet worden gekeken naar kansen om schoolgebouwen multifunctioneel te  benutten. De hedendaagse jeugd zit zeker niet stil, hoewel het wel zo lijkt met het groeiende aantal computeruren per dag, dus we moeten ze prikkelen en uitdagen om meer te bewegen. De gemeente moet ook zorgen voor met de wijk meegroeiende speelplekken, laat de jeugd door een Natuur Milieu Educatief centrum de Katwijkse natuur verkennen en zorg voor passende bibliotheekvoorzieningen in de kernen waar ‘ontmoeten’ het sleutelwoord is.

Thema Kinderen en jeugd 2Onbezorgd opgroeien in Katwijk
Katwijkse jongeren moeten gestimuleerd worden meer te bewegen. Dat hoeft niet altijd via verenigingen. Zijn er mogelijkheden om op zaterdagavond jongeren via de sportschool te bereiken? Na goed bewegen is het ook goed uitgaan in Katwijk waar GB zich zal inzetten voor gevarieerde uitgaansgelegenheden en een pakkender evenementenbeleid.

Belangrijk is om z.s.m. de renovatie van jongerencentrum Scum te realiseren. Men is dan veel beter  in staat om met de komende decentralisaties jongeren van 18- en 18+ op te vangen en te begeleiden. Er komt voor de Katwijkse jongeren een heleboel op hen en de diverse organisaties af.

Ook bij onze jongeren komt er elk jaar een kaarsje bij op de verjaardagstaart en komt er ook het moment dat ze het huis gaan verlaten. Wat zou het gaaf zijn als ze dan in Katwijk kunnen blijven wonen. GemeenteBelangen zet zich in voor meer betaalbare huurwoningen en betaalbare woningen voor jonge starters dus… startersleningen.

Wie de Katwijkse jeugd heeft, heeft…

Namens GemeenteBelangen,

Gerard Bol