Actueel

GB admin

Jongeren bouwen voor jongeren

  • Geschreven door GB admin

SOED 1De bouwsector zit nog steeds op een dieptepunt en snel herstel wordt niet verwacht. Toch is er wel iets te zeggen over de toekomst. Als je de cijfers van het CBS bekijkt, blijkt dat het bouwvolume vanaf ongeveer 2016 stabiliseert dan wel groeit. Tegelijkertijd speelt dan de vervangingsvraag op. Werknemers die hun hele leven in de bouw hebben gewerkt, gaan met pensioen en er ontstaat behoefte aan geschoolde bouwvakkers.

SOED biedt bouwkansen
Onder het motto ‘Jongeren bouwen voor jongeren’ heeft een delegatie van GemeenteBelangen onlangs een werkbezoek gebracht aan SOED (Samen Onder Een Dak) om met elkaar van gedachten te wisselen over de kansen die er liggen om in nauwe samenwerking met de gemeente, het Welzijnskwartier / TalentCoach, maar ook met andere (maatschappelijke) partijen een impuls te geven aan de werkgelegenheid voor jongeren in de bouw. SOED adviseert bedrijven, (semi) overheden en zorginstellingen met bouwkundige vraagstukken. Daarnaast bindt en faciliteert SOED zelfstandige specialisten in de bouw en installatietechniek.

Jong geleerd, oud gedaan!
Jeugd3Jongeren kunnen veel meer dan nu het geval is, worden ingezet bij de ontwikkeling en uitvoering van bouwprojecten, waarbij jeugdig enthousiasme en een frisse blik worden benut om te komen tot onderscheidende projecten. Dergelijke bouwprojecten kunnen creatief en duurzaam van opzet zijn en aldus bijdragen aan de ontwikkeling van Katwijk. Ook in Katwijk liggen de mogelijkheden voor het oprapen. Jongeren krijgen op deze manier de kans leer- en werkervaring op te doen in de bouwsector en kunnen vervolgens wellicht een stap zetten in hun zoektocht naar een betaalde baan in de bouw. Daarnaast vindt GB het van belang dat dergelijke projecten kunnen leiden tot een versterking van de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de gemeente Katwijk. GB vindt het belangrijk dat jongeren gedurende het leerproces een kijkje kunnen nemen hoe het er in de praktijk aan toegaat. Voor goede leer- en stageplekken is samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen dus essentieel. GemeenteBelangen zal zich hier de komende periode hard voor maken!

Namens GemeenteBelangen,
Emile Soetendal

Emile