Actueel

GB admin

GB bezoekt Talentcoaches Welzijnskwartier

  • Geschreven door GB admin

Werkbezoek TalentcoachesAls je 17 of 20 jaar bent, kan je het contact kwijt raken met je toekomst. Bijvoorbeeld doordat je breinletsel hebt opgelopen door een ongeluk, of doordat je niet geleerd hebt hoe je je emoties kunt beheersen, of doordat je geen stageplek vindt en zoveel gaat gamen dat je vereenzaamt enz. Hoe verbindt Welzijnskwartier zulke jongeren weer met hun toekomst? GB ging kijken.

Welzijnskwartier is een stichting voor sociaal cultureel werk in Katwijk en faciliteert jongerencentra in de gemeenten Katwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Factor W (vanaf 1 januari 2014 een onderdeel van Welzijnskwartier) is in 2012 gestart met een project om zorg- en werkmijdende jongeren in deze gemeenten te helpen het ‘normale’ leven te herstellen door middel van talentcoaching.

Het nut van talentcoaching
Talentcoaching is individueel jongerenwerk, gericht op jonge mensen met veelal een laag opleidingsniveau, beperkte sociale vaardigheden en weinig zelfvertrouwen. Een deel van hen heeft een complexe problematiek die behandeld zou moeten worden door de geïndiceerde jeugdzorg. Soms zien ouders en jongeren daar het nut niet van in. Een aantal jongeren vindt niettemin zijn weg in de maatschappij. Maar niet elke jongere: zij hebben moeite voor zichzelf te zorgen en hebben geen zinvolle dagbesteding.

De talentcoach motiveert de jongeren tot zelfredzaamheid door allerlei activiteiten met de jongeren te doen, zoals klussen, een stageplek zoeken of sporten. De raadsleden Marcel van Tol (tevens jongerenwerker), Pieter Kuijt en Emile Soetendal hebben met een aantal jongeren met een mountainbike een fietstocht door de duinen gemaakt. Zo stimuleert de coach de vaardigheden van de jongeren en ook om zelf zijn problemen op te lossen.

Maatwerk voor jongeren
Elke jongere heeft een andere breuklijn met de eigen toekomst. De talentcoach moet dus maatwerk leveren. De ene jongere moet leren een doel te kiezen, de andere moet leren in een groep mee te doen en samen te werken enz. Dat is van onschatbaar belang voor de jongere die een zinvol leven tegemoet wil gaan omdat hij een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Om het werk van de talentcoaches te laten slagen heeft Welzijnskwartier het programma van de talentcoaches geïntroduceerd in zijn lokale netwerk en contacten opgebouwd met zorginstellingen als de GGZ en andere instanties voor psychosociale hulpverlening. De talentcoaches willen elk jaar zo’n 25 jongeren weer zicht geven op hun toekomst. In de ogen van GB verdient dit werk alle steun!

Namens GemeenteBelangen,

Geert Diemer