Actueel

GB admin

Kinderen tussen wal en schip in de jeugdzorg?

  • Geschreven door GB admin

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het moment lijkt ver weg, maar het komt razendsnel dichterbij. Daar komt bij dat het nieuwe én ingewikkelde materie is voor gemeenten. En veel belangrijker: het om gaat om de meest kwetsbare groep uit de samenleving, kinderen. De wijze waarop het huidige systeem van de jeugdzorg momenteel functioneert is niet optimaal. In de huidige situatie zijn er teveel hulpverleners per gezin bezig, ieder vanuit zijn eigen specialisme, ieder met een eigen financieringsstroom en ieder met een eigen verantwoordelijkheidsregime. Het is de bedoeling van het kabinet te komen tot een vraag-gestuurd, effectief, efficiënt en betaalbaar jeugdzorgstelsel. Met die uitgangspunten is GB het eens. MAAR…… Het kabinet wil dat alle Nederlandse gemeenten voor 31 oktober duidelijk maken hoe zij de “continuïteit” van de jeugdzorg willen “waarborgen”. Dat gebeurt voor Katwijk binnen het Holland Rijnland verband. Maar de plannen van de gemeenten zijn gebaseerd op, naar nu is gebleken, te lage bezuinigingen. De gemeenten zijn hierover in overleg met het ministerie van VWS. De kans is aanwezig dat, mede hierdoor, de zorgaanbieders het transitiearrangement niet zonder meer tekenen. Zij kunnen namelijk met de beschikbare middelen de zorg die in 2014 wordt ingezet moeilijk in 2015 continueren. Een ander probleem is dat, zoals het zich nu laat aanzien, pas medio volgend jaar er definitieve zekerheid is over de financiële consequenties. Afgezien daarvan moet de nieuwe jeugdwet nog door het parlement worden behandeld. Waar valt de rekening? Met al deze onzekerheden is er een gerede kans dat kinderen vanaf 2015 in de jeugdzorg tussen wal en schip dreigen te belanden, ook in Katwijk. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn!! GB zal zich keihard inzetten om dat te voorkomen.


Emile Soetendal Namens de fractie van GemeenteBelangen