Actueel

GB admin

GB en kinderopvang… vier handen op de politieke buik

  • Geschreven door GB admin

In het persbericht van de gemeente Katwijk was onlangs te lezen dat de kinderopvang in Katwijk goed werkt. En dit verslag werd naar de Inspectie van het Onderwijs verstuurd.
In het jaarverslag staat of de gemeente goed controleert of de kinderopvang voldoet aan de gestelde eisen. Het gaat om kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders. Er zijn 136 kinderopvangvoorzieningen in Katwijk.
Het persbericht lezende krijg ik het idee dat het college zich met de titel een kroon op het eigen hoofd wil plaatsen. Terwijl de kinderopvang zich met de groei en problematiek door voortdurend wisselende rijksregels ook in Katwijk een eigen weg moest vinden.

Kinderopvang
Ervaringen uit het verleden zijn richtingwijzers voor de toekomst
GemeenteBelangen was al eind vorige eeuw voor goede voorzieningen van kinderdagverblijven en heeft altijd een positieve samenwerking met basisscholen en peuterspeelzalen gestimuleerd. Toen waren we nog redelijk politiek roependen in de woestijn, ook op het moment dat mogelijk de financiële stekker uit ‘De Bomschuit’ van K.O.K. Kinderopvang dreigde te worden gehaald. GB heeft zich toen mede hard gemaakt voor de juiste gemeentelijke financiële steun en deze was cruciaal voor het behoud.
Daarom is een relativerende opmerking over het persbericht met de rol van het college op dit punt zeker op zijn plaats.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol