Actueel

GB admin

Digitaal je vragen voorleggen aan het Centrum voor Jeugd en gezin ... dat kan

  • Geschreven door GB admin

In de commissievergadering Welzijn van maandag 12 april voerden de politieke partijen overleg met scheidend wethouder Wim van Duijn over een 'Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin'. Enige vergaderingen eerder was er gesproken over de 'fysieke uitvoering' van een C.J.G. waar eenieder toen in de commissie Welzijn vrij sceptisch was; bij de mededeling dat het C.J.G. binnenkort geopend zou gaan worden.
Nu bespraken we de virtuele versie waarbij het per mei 2O1O werkzaam moet zijn en dit kan doordat de gemeenten in Zuid - Holland gemeenschappelijk optrekken in deze.

cjg logoBelangrijk om op te merken is dat het om één website voor ouders en één website voor jongeren gaat. Voor beide website zal de GGD als contracthouder optreden en vooral de hofleverancier worden van de ongeveer 8O% vaste informatie.
De plannen zijn er om zo twee jaar aan de gang te gaan en dan zal met de evaluatie duidelijk moeten worden of het kan worden voortgezet.

Wat vindt GemeenteBelangen van deze plannen?

    Marcel van Tol van GemeenteBelangen heeft er in deze commissievergadering het volgende van gezegd:
  • Het is goed dat er een koppeling wordt gemaakt met Kattuk.NL want dat is zeker voor jongeren een zeer bekende en veel bezochte site wat niet verloren mag gaan.
  • Als de start in mei 2O1O is gepland, wanneer vindt dan de communicatie plaats naar de doelgroepen ouders en jongeren?
  • Het moet niet zo zijn dat de agenda's van de jongerensites weer apart worden opgenomen op de websites van het C.J.G. Een link naar Kattuk.NL moet voldoende zijn.
  • Het kostenplaatje valt hoger uit doordat voor diverse diensten 52 werkweken worden gehanteerd terwijl het redelijk eenvoudig wordt gepresenteerd. Het kan toch ook een eenvoudig portaal worden met voor iedere gemeente een pagina en erachter een simpele structuur voor de vulling en het doorsturen van de mails naar de backoffice. Wat moet daar nog aan worden gecoördineerd voor 118.275 euro?

De wethouder zegde toe dat de financiële vragen nog schriftelijk beantwoord zouden worden.

cjg jongerenTot slot kon Marcel het niet laten, gelukkig, en gaf hij nogmaals de wethouder de opmerking mee dat bij het fysieke C.J.G. een openstelling in de avonduren zeker wenselijk is. De drempel om er dan binnen te lopen zal dan lager zijn.
We houden 'de vinger aan de pols' om in Ria Bremerachtige bewoordingen te spreken en kijken uit naar de opening in mei van dit kalenderjaar.