Actueel

GB admin

‘In Katwijk is alles anders’

  • Geschreven door GB admin

Voor de commissievergadering Welzijn van maandag 16 april had GemeenteBelangen het punt ‘Tegengaan voortijdig schoolverlaten’ laten agenderen.
Bij een bijeenkomst in december over dit onderwerp voor onderwijsgevenden van het voortgezet-, het middelbaar beroepsonderwijs, Regionaal Bureau Leerplicht, ambtenaren van de gemeenten in Holland Rijnland zo ook gemeenteraadsleden, waren Marcel van Tol en mijn persoon de enige raadsleden vanuit Katwijk. Daar hoorden en zagen we dat Katwijk vanaf 2005, op Leiden na, het hoogste aantal voortijdige schoolverlaters kent.

Omdat veel schoolbezoek aan het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs buiten Katwijk plaatsvindt, wordt de problematiek van het voortijdig schoolverlaten regionaal aangepakt.
Bij de inzet van extra subsidiegelden voor de periode 2012 – 2015 wordt dan ook terecht extra aandacht gevraagd voor de hoge aantallen Katwijkse voortijdige schoolverlaters. Eind juni zal de regiegroep V.S.V. de subsidieaanvraag indienen. We zullen het kritisch blijven volgen.

DiplomaOver welke aantallen hebben we het eigenlijk?

Zomaar wat feiten:

  • In het schooljaar 2010 – 2011 zijn 169 jongeren voortijdig met school gestopt.
  • Ruim een derde van die jongeren was leerplichtig ten tijde van uitval.
  • Hiervan gaan drie leerplichtige jongeren in maart 2012 nog niet naar school.
  • Van 107 voortijdige schoolverlaters van 18 jaar en ouder in 2010 – 2011bis 58% formeel nog voortijdig schoolverlater in maart dit jaar.
  • Een kwart van de voortijdig schoolverlaters gaat niet naar school, werkt niet en behoeft aandacht van leerplicht / R.M.C.

Na een aardige discussie bleef nog steeds onbenoemd waarom de Katwijkse jongeren meer uitval kennen dan de jongeren in omliggende gemeenten. Mogelijk zal met de inzet van aan te vragen subsidiegelden daar het komende jaar wel een antwoord op kunnen komen. Want je wilt geen kansloze jongeren realiseren. Bij de bijeenkomst in december liet Jeroen Knigge, de voorzitter van de Commissie van bestuur van het R.O.C. Leiden weten dat ‘door de huidige onderwijsaanpak ook jongeren afhaken en dat het onderwijs daar beter op moet inspelen’. Een uitdaging voor het onderwijsveld, maar al zolang de uitval bij Katwijkse jongeren hoger ligt dan bij andere omringende gemeenten, zijn de vele ondersteuners, begeleiders en helpers er niet in geslaagd om de getallen in positieve zin om te keren. Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn?

Wethouder Mostert gaf het verlossende antwoord door te verwijzen naar het onlangs verschenen boek van A. Th. Van Deursen. ‘In Katwijk is alles anders’, zei hij welgemoed, Rijnsburgse jongeren gaan na hun voortgezet onderwijs de bloemenlijn op, gewoon werken, dat is typisch Rijnsburgs en dat verander je niet’.
Zou dat het gevleugelde antwoord worden op alles in Katwijk waar je met je gezonde verstand vragen bij hebt: ‘In Katwijk is alles anders’?

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol