Actueel

Amy Guijt

Blij met budget voor skatepark

  • Geschreven door Amy Guijt

GemeenteBelangen was in december de enige partij die tijdens de algemene beschouwingen de wethouder vroeg om budget vrij te maken voor een nieuw skatepark bij Scum. Er liggen prachtige tekeningen klaar met ontwerpen voor dit nieuwe skatepark. Ontworpen voor én door jongeren. GemeenteBelangen zag ruimte om binnen het speelbeleid budget vrij te maken voor dit initiatief en spoorde de wethouder aan hier naar te kijken. Met succes! Het college heeft aangegeven €420.000 euro beschikbaar te stellen, waarvan een deel als voorbereidingskrediet en een deel als uitvoeringskrediet.

impressie skatepark


GemeenteBelangen pleit al jaren voor meer voorzieningen voor jongeren. Denk aan een ruimer beleid voor festivals en evenementen en uitgaansgelegenheden voor jongeren tussen de 12 – 18 jaar.

Daarnaast vindt GemeenteBelangen het belangrijk dat jongeren hier zélf een stem in hebben. Zodat er initiatieven ontstaan die jongeren daadwerkelijk aanspreken. Het plan van het nieuwe skatepark bij Scum past perfect in dit plaatje. Jongeren, ouders en professionals hebben samen een plan geschreven waarmee ze bij de gemeente aanklopten. Het plan vraagt meer budget dan de gemeente nu beschikbaar stelt.

De initiatiefnemers zijn met verschillende acties dan ook hard aan het werk het resterende budget bij elkaar te krijgen. Eerder ontstond in de Dorpsweide in Valkenburg een prachtige sportspeeltuin volgens een zelfde concept.

Op initiatief van de inwoners, een gedeeltelijke financiering van de gemeente & met veel samenwerking en enthousiasme gerealiseerd. GemeenteBelangen hoopt dat er meer van dit soort samenwerkingen tussen inwoners en de gemeente gerealiseerd kunnen worden. Dan krijgen we écht een Katwijk voor en door inwoners.