Actueel

GB admin

Katwijk, 18 maart 2008 - Commissie Bestuur

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 18 maart 2008 - Commissie Bestuur
Op dinsdag 18 maart besprak de commissie Bestuur de conceptnota Evenementenbeleid. Een belangrijk onderwerp voor GemeenteBelangen, omdat de vele mooie evenementen die onze gemeente rijk is ons na aan het hart liggen.

Het stuk heeft bij ons zo veel vraagtekens opgeroepen, dat wij vooraf al een groot aantal vragen besproken hebben met de ambtenaren die de nota hebben opgesteld.
Desondanks bleven wij met veel vraagtekens en zorgen zitten:

  • Zorgen over de positie van Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg en Valkenburg. De nota concentreert zich sterk op Katwijk aan Zee en lijkt weinig ruimte te laten voor de overige kernen. Zeker ten opzichte van de situatie vóór de fusie lijkt de ruimte voor evenementen en ontheffingen af te nemen.
  • Maar ook voor Katwijk aan Zee vindt GemeenteBelangen dat er meer ruimte voor evenementen zou moeten zijn dan nu het geval is.
  • Zorgen over ingewikkelde en dure eisen waaraan de organisatoren in het nieuwe beleid misschien niet kunnen maar wel moeten gaan voldoen, zoals professionele beveiliging bij muziekevenementen.
  • Zorgen over de eindtijden, bijvoorbeeld het vervroegen van de eindtijden voor de paardenmarkt in Valkenburg. GemeenteBelangen vindt juist dat de eindtijden van veel evenementen wel wat verruimd mogen worden (mits ze geen onnodige overlast veroorzaken natuurlijk).
  • Zorgen over het polsbandjessysteem om alcoholgebruik door 16-minners tegen te gaan, wat praktisch niet uitvoerbaar zal blijken bij evenementen op de openbare weg. Diverse organisatoren van evenementen hebben al te kennen gegeven die mening met ons te delen.

De bovenstaande punten zijn slechts een kleine greep uit de vele op- en aanmerkingen die wij op het stuk hebben. Veel van onze zorgen bleken door de meeste andere fracties in de commissie te worden gedeeld.

Natuurlijk moet de gemeente voorwaarden stellen aan de evenementen. De veiligheid van zowel bezoekers als omwonenden moet immers gewaarborgd worden. En daarom moet het beleid geformaliseerd worden. GemeenteBelangen vindt dat dit niet ten koste mag gaan van de evenementen. En dat het wel leuk moet blijven voor de vele vrijwilligers die in onze gemeente evenementen. Zij mogen niet de dupe worden van een knellend regelpakket!

De nota is zelfs voor ervaren raadsleden erg moeilijk leesbaar en bevat nog diverse fouten en onduidelijkheden. Wij vrezen dat veel organisatoren van evenementen er erg veel moeite mee zullen hebben.
Burgemeester Wienen was het er mee eens dat het stuk te complex is, maar wilde desondanks het stuk eerst onaangepast in de inspraak brengen en pas na afloop van de inspraak aanpassen. GemeenteBelangen vindt dat geen goed idee. Waarom iets in de inspraak brengen waarvan we nu al weten dat het zo complex is dat het herschreven zal moeten worden?

Wij hebben daarom in de commissie een oproep gedaan om de nota eerst te vereenvoudigen en dan pas in de inspraak te brengen. Helaas werd die oproep niet door de andere partijen gesteund, zodat het stuk nu ongewijzigd de inspraak ingaat.

Wij willen alle organisatoren van evenementen bij deze oproepen van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken. Deze nota kan serieuze gevolgen hebben voor de organisatie van uw evenement!

Laat uw stem horen voordat het te laat is!