Actueel

René Slootweg

Wij zijn voor, maar stemmen tegen

  • Geschreven door René Slootweg

Weet nietDit was in de raadsvergadering van donderdag 11 september de politieke richting die Hart van Katwijk opging, tot grote verbijstering en verbazing van alle ander fracties. Maar snappen hun eigen volgelingen het eigenlijk nog wel na deze woorden van hun fractielid Schrijvers? Het ging hier om zijn bijdrage m.b.t. de door het college voorgestelde subsidie van € 10.000,- voor het oud- en nieuw evenement van S.K.A.

Deze raadsvergadering lagen er twee te nemen besluiten in de politieke arena te weten: de eerder genoemde eenmalige extra subsidie van  € 10.000,- en een motie van GemeenteBelangen, PvdA, D’66 en VVD voor politieke afspraken m.b.t. een meerjarenbegroting (volledige tekst van de motie op deze link).

De heer Schrijvers, meldde dat zijn partij het doel van het evenement onderschrijft, het verminderen van vuurwerk schade. Schrijvers: ‘Het is een prachtige evenement. Maar het is een probleem dat zestien- en zeventienjarigen geen drank mogen gebruiken. Daar zou een oplossing voor gevonden moeten worden door bijvoorbeeld het gebruik van polsbandjes.  Maar het is ook geen taak van de gemeente om evenementen te organiseren, er moet zeker niet elk jaar geld bij. S.K.A. heeft al jaren de kans gehad om hun begroting op orde te krijgen. Er moet in de toekomst een solide begroting komen. Ze moeten zelfredzaam worden’.

Als u de tekst van de motie leest, dan zal het ook u verbazen dat Hvk niet instemde met deze motie.

Maar nog verrassender was het feit dat ze het voorstel voor de incidentele subsidie steunden. En dat terwijl nota bene in de vorige vergadering fractiegenoot Oosterlee van HvK had geroepen: ‘Dat feest moeten we maar schrappen want het staat niet in verhouding tot de kosten’.  En collega Schrijvers vermeldt nu met droge ogen dat S.K.A. al jaren de begroting niet op orde heeft en dat al veel eerder had kunnen doen. Dus hij maakt zich druk om iets waar zijn collega Oosterlee helemaal geen begroting van S.K.A. op zijn netvlies wil hebben. ‘Weg met dat feest’ was kort samengevat zijn credo als een eerdere politieke uiting van HvK in de Katwijkse politieke arena.

Ter vergadering stelde Hvk nu voor om een vuurwerkshow voor Katwijk te organiseren. Een feest voor jongeren op oudejaarsavond organiseren is volgens collega Oosterlee geen taak voor de gemeente, maar een feestje voor alle Katwijkers mag dan blijkbaar wel. Dan komt de heer Oosterlee er nog een keertje overheen om nogmaals te benadrukken dat het S.K.A. - feest een maatschappelijke taak heeft om de jaarlijkse vuurwerkschade te beperken.  Maar wilde U het feest niet volledig afschaffen? Schiet mij maar lek, maar ik volg dit niet meer. Oud – raadslid Cees Verdoes van de VVD noemde dit ooit in een politiek debat ‘het draaien als een drol in een pispot’.

Ik vraag me af of de burgers van Katwijk, maar zeker de kiezers van Hvk dit nog kunnen volgen. Ik ben hun politieke spoor op dit punt volledig kwijtgeraakt. Met deze politieke benadering belooft het in ieder geval een verrassend politiek werkjaar te worden. Wilt u zich ook eens verwonderen, kom op donderdag om de week naar de raadscommissies of de raadsvergadering in het gemeentehuis.  Gelukkig zijn er genoeg fracties die wel duidelijk zijn geweest op dit punt.

René