Actueel

René Slootweg

Een mountainbikeparcours… fiets hem erin?

  • Geschreven door René Slootweg

ATBDonderdagavond 5 juni in een oordeelvormende sessie van de gemeenteraad werd er gevraagd akkoord te gaan met de aanleg van een mountainbikeparcours op het voormalig vliegveld Valkenburg. Dat zou betekenen dat we  ‘ja’ zouden zeggen tegen de onttrekking van € 60.000,- voor de aanleg van dit parcours uit de reserve verkeersveiligheid. En we zouden dan ook akkoord gaan met de verlaging van de reserve verkeersveiligheid van € 40.000,-. Dit bedrag van € 100.000,- zou dan worden bestemd om de overige faciliteiten waaronder het plaatsen van een hekwerk ten behoeve van het parcours te realiseren.

Een stukje fietsgeschiedenis

De wielerafdeling van IJsclub Voorwaarts Katwijk heeft bij de gemeente Katwijk een verzoek ingediend voor de realisatie van een parcours voor mountainbikers (ATB) in Katwijk. Het College heeft het terrein van het voormalige vliegveld Valkenburg aangewezen als een mogelijke locatie. Leden van de wielerclub hebben samen met het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (R.V.O.B.) de omgeving onderzocht en er blijkt binnen de gestelde contouren een zogenaamd skillpark aangelegd te kunnen worden van ongeveer drie kilometer. Dit is een parcours met veel uitdagende elementen, aantrekkelijk voor alle leeftijden.

voormalig vliegkamp valkenburg

Het parcours is openbaar en vrij toegankelijk. En het onderhoud van het parcours wordt de verantwoordelijkheid van de vereniging.

De aanleg van het voorgestelde parcours inclusief de transportkosten van grond worden betaald uit de reserve verkeersveiligheid en de aanleg, verbetering en uitbreiding van fietsroutes (I.V.V.P.). Daarnaast wordt voorgesteld om de door de R.V.O.B. opgelegde plaatsing van een hekwerk tevens te bekostigen door een extra onttrekking, uit de reserve verkeersveiligheid.

Aandacht voor de niet – gebonden sporter in Katwijk

GemeenteBelangen heeft laten weten dat zij het mountainbikeparcours een uitstekend voorstel vindt. Een dergelijk parcours is een aanwinst en sluit aan bij de behoefte van de vele mountainbikers, zowel oud(er) als jong. De locatie van dit parcours vinden wij uitstekend, zeker met oog op de toekomst, om daar een sportbuffer te realiseren. Het biedt ook grote mogelijkheden voor de vele niet - gebonden sporters in Katwijk en daar is GB blij mee. Het verruimt het sportaanbod. GemeenteBelangen is altijd een groot voorstander geweest van ook te inverteren in andere sporten dan het voetbalgebeuren. Wat betreft het onderhoud van de baan heeft GB vertrouwen in de vereniging die dit voor zijn rekening gaat nemen.

Voor wat betreft de financiering heeft GemeenteBelangen duidelijk aangegeven dat benodigde gelden  niet uit de reserve van verkeersveiligheid mogen komen. We hebben het College dan ook voorgesteld met een ander financieringsvoorstel te komen. Verder heeft GemeenteBelangen gevraagd wanneer dit nieuwe voorstel kan worden verwacht. De wethouder verwacht voor het zomerreces met en nieuw voorstel naar de gemeenteraad te kunnen komen. Wordt zeker fietsend vervolgd!