Actueel

Geert Diemer

Kapgraag college krijgt een tik

  • Geschreven door Geert Diemer

Donderdag 18 januari stemden alle raadsfracties in met het amendement voor het behouden van de zwarte dennen tussen de Triumfatorkerk en het zwembad. Alle partijen op twee na hadden het ook ondertekend. GB had het opgesteld samen met CU en D66. Het college moet nu de inrichtingsschets van het entreegebied van kerk en zwembad aanpassen met behoud van de vijf bomen.

behoud Zwarte Dennen Kappen is onnodig, jammer en raar. Het is onnodig omdat de gemeente het tracé van de rijbaan en de parkeerplaatsen om de bomen heen kan leggen. Het is jammer omdat de gemeente de plannen van de ontwerper klakkeloos overnam. Volgens hem horen de zwarte dennen niet in een duinlandschap ook al zie je ze ook in Meijendel. En het is raar omdat de gemeente niet naar de inwoners luisterde. Vele Katwijkers zien namelijk graag méér volwassen sfeerbepalende bomen in de wijken, in plaats van jonge sprietjes!

Kappen is extra jammer omdat de sfeervolle dennen nog een levensverwachting hebben van ruim honderd jaar, een ecologische functie vervullen én prima passen in het duinlandschap dat de gemeente weer zichtbaar wil maken.
Op vragen van GB op 21 december antwoordde het college dat de kans op overleven van de bomen bij overplanten maar vijftig procent was. En bovendien kostbaar. Maar overplanten is helemaal niet nodig. Aanpassen van het tracé is genoeg. En een nieuw ontwerp is vast goedkoper dan overplanten.

Het amendement was weer een goed idee van GB vond de hele gemeenteraad. Alle fracties stemden voor. Ook voor het college geldt dus: wie niet horen wil, moet voelen. GB zal opletten of het college zijn les geleerd heeft.