Actueel

GB admin

Wethouder Udo laat Natuur- en milieueducatie op zijn beloop

  • Geschreven door GB admin

NME activiteit op locatieNovember vorig jaar heeft onder aanvoering van GB de commissie ruimte wethouder Udo duidelijk gemaakt dat NME (Natuur- en MilieuEducatie) belangrijk is en een actieve rol van de wethouder vraagt en dat het beschikbare budget gehandhaafd moet blijven.
Wethouder Udo heeft direct toegezegd met een nieuw voorstel te komen waarin hij de suggesties van de fracties zoals verbreding van doelgroep en het op een andere manier betrekken van de scholen zou meenemen.

Wat schetst onze verbazing, het voorstel dat op 18 mei j.l. besproken is in de commissie bevatte niets nieuws. De suggesties van SGP, CDA, PvdA en GB waren in de wind geslagen. Nieuw was het voorstel dat er binnen de gemeente tussen afdelingen beter samengewerkt kan worden. Een open deur dus. Een brevet van onvermogen dat dit niet eerder is gebeurd!
Niets over verbreding van de doelgroep, andere wijze van benaderen scholen, aandacht aan duurzaamheid, etc.
Alles blijft bij het oude. Natuureducatie alleen in de vorm van zeelessen aan groep 8 en wat betreft het milieu alleen het betrekken van scholen bij het promoten van het opruimen van zwerfafval.
En dan die mooie posters die overal in de gemeente staan.

NME uilenlesNiet zorgen voor onze natuur? Is de wereld op zijn kop.
Nou dat geldt wat GB betreft ook voor de wethouder. Hij kreeg van GB, CDA en PvdA flink op zijn kop. GB zou geen GB zijn als het ook niet met voorstellen komt hoe het wel kan.
Meer doelgroepen betrekken bij NME zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, wijkverenigingen, en bedrijven. We kunnen bij Leiden of Delft in de leer!
Niet alleen zeelessen maar ook praktijklessen op locatie bijvoorbeeld in het Panbos, bij Dunea of Staatsbosbeheer.
Natuureducatie zelf beleven door de aanleg van een heemtuin in de Mient Kooltuin of ook in de Dorpsweide in Valkenburg.
De christelijke Opleidingschool kwam bij de kinderraad met een prachtig voorstel om bij Overduin een moestuin aan te leggen. Overduin wil graag meewerken en de kinderen komen zo ook in contact met bewoners van Overduin. Waarom lukt het de gemeente niet om zulke initiatieven te stimuleren als onderdeel van NME?
GB stelde wethouder Udo tot slot de vraag: ‘Blijft u achterover leunen of gaat u nu eindelijk aan de slag met de suggesties van de raad?’
Wethouder Udo koos net als vorig jaar weer eieren voor zijn geld en zegde toe de suggesties van GB en CDA nog dit jaar om te zetten in acties.

Het college heeft besloten dat er vanaf volgend jaar 30.000 euro bezuinigd gaat worden op NME.
GB zal zich hier niet bij neerleggen. Wat de afgelopen jaren met veel moeite is opgebouwd wordt dan in één keer afgebroken. De problemen rond natuur en milieu nemen nog steeds toe. Een ieder, vooral de jeugd, kan een steentje bijdragen om het tij te keren richting een betere duurzame wereld. Dat vraagt om NME continu NME bij een brede laag van de bevolking onder de aandacht te brengen en actieve betrokkenheid te stimuleren.