Actueel

René Slootweg

Kwakelwei voldoende beschermd tegen bebouwing

  • Geschreven door René Slootweg

GemeenteBelangen is altijd zeer duidelijk geweest in haar standpunt over de Kwakelwei. Dit laatste stukje binnenstedelijk groen moet behouden blijven. Bebouwing op deze plek is dan ook echt onbespreekbaar voor GB. De mogelijkheid van een stadspark zoals de Vrienden van het Rijnpark hebben voorgesteld, is een mogelijke invulling.

Kwakelwei Website
Volgens Jaap Haasnoot van KiesKatwijk was er een dringende noodzaak om als raad een motie aan te nemen en daarmee de bestemming van het gebied tot stadspark te verklaren. Afgezien van het feit dat de bestemming stadspark in de regelgeving van de gemeente Katwijk niet bestaat is het ook niet nodig om de bestemming te veranderen.

Daarnaast is een bestemmingswijziging een complex proces en zou nog wel eens een ongewenst effect kunnen hebben op het geheel, want middels een zienswijze zou het hele proces wel eens anders kunnen uitpakken. De huidige bestemming van het gebied is agrarisch en voorkomt de mogelijkheid tot bebouwen. Mocht de huidige eigenaar, een projectontwikkelaar, een plan hebben om daar te willen bouwen, zal er eerst een bestemmingswijziging moeten plaatsvinden in de raad.

Het middel van een motie is ook niet een gedegen beleidsmethode. Als er iedere keer kleine stukjes worden verheven om door de raad een uitspraak over te doen, is het voor de ambtelijk organisatie en het college onmogelijk een goed beleid op te stellen.
Momenteel wordt er door wethouder Rien Nagtegaal hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe groenbeleidsplan voor de komende 10 jaar. De groen sessie van 7 maart was dan ook een goede voedingsbodem voor dit beleid, daar hebben veel “groene” organisaties en burgerinitiatieven hun plannen en meningen gegeven over het groen in de gemeente Katwijk

Het openbaar delen van mailwisseling van raadsleden op de social media pagina van KiesKatwijk en het lekken naar de Katwijksche Post van citaten uit deze mailwisseling, heeft een behoorlijke vertrouwensbreuk binnen de politiek teweeg gebracht. GemeenteBelangen heeft haar afschuw uitgesproken over deze bijzonder manier van Jaap Haasnoot om zijn punt te maken. Maar ook de Katwijksche Post heeft een journalistieke taak om niet klakkeloos een “bron” te citeren, maar netjes hoor en wederhoor te verrichten.

GemeenteBelangen gaat bij de vaststelling van het nieuwe groenbeleidsplan de discussie aan over deze groene issues. Dat is de politieke correcte weg en beleidstechnisch juist.

En laat het vooral klip en klaar duidelijk zijn:
GemeenteBelangen wil geen bebouwing op de Kwakelwei. Dit gebied moet groen blijven.