Actueel

GB admin

Gemeente kapt onnodig geluidswal Rijnsoever

  • Geschreven door GB admin

Zonder inspraak of noodzaak zadelt de gemeente de wijk Rijnsoever op met jaren meer geluidsoverlast door 315 bomen te kappen. De oorzaak is de manier waarop ze het geluidsscherm wil vernieuwen langs de Helmbergweg.

Geluidscherm HelmbergwegDe visie van de gemeente
Het scherm is drie meter hoog maar moet eigenlijk 5,5 meter hoog worden om de inwoners te beschermen tegen geluidsoverlast. De gemeente vindt die 2,5 meter extra te duur en houdt het scherm op drie meter.

Dat zou prima zijn als de gemeente de strook van ruim 680 meter van elsen, populieren, esdoorns, iepen, essen en meidoorns liet staan die de provincie langs het scherm plantte. Ze steken meer dan 2,5 meter boven het geluidsscherm uit en beschermen op een natuurlijke manier de inwoners dus tegen verkeerslawaai, stikstof en fijn stof.

Nee zegt de gemeente, als we de bomen houden, moeten we werken vanaf de N206. Dan zijn verkeersmaatregelen nodig die meer kosten dan kappen en planten.
Bovendien, zegt de wethouder, is het bestand van ‘matige kwaliteit’, duwen sommige bomen tegen het scherm en lijden andere aan de ‘iepziekte’.

De visie van GemeenteBelangen
GB stemde 23 april tegen dit besluit. De belangrijkste redenen waren dat er geen enkele reden is de 315 bomen te kappen en dat de gemeente de inwoners inspraak hoort te geven, net als bij de opknapbeurt.

De gemeente kan de kosten van de verkeersmaatregelen voorkomen door het scherm te vernieuwen wanneer de provincie in 2015 grootschalig onderhoud uitvoert aan de N206.

Het oordeel ‘matige kwaliteit’ staat niet in het technische onderzoeksrapport en het rapport onderbouwt dat oordeel dus niet. Erger, uit antwoorden op schriftelijke vragen van GB blijkt dat de  bomen niet in het ‘boom zorgsysteem’ staan en de gemeente alleen een ‘visuele inspectie’ heeft uitgevoerd van het bestand in zijn geheel.
Het onderzoeksrapport stelt ook dat de bomen weliswaar op enkele plaatsen tegen het scherm aan staan maar het slechts op één plaats opzij drukken. Het rapport spreekt bovendien nergens van iepziekte.

Kortom, de kosten van de verkeersmaatregelen vallen te voorkomen en er zijn verder géén onderbouwde argumenten de 315 bomen te kappen. De uitspraken die de wethouder daarover deed, klopten niet.

GB wil natuurlijk het geluidsscherm vernieuwen. Daarbij moet de gemeente hoe dan ook die 315 bomen laten staan door vanaf de N206 te werken, of vanaf de Helmbergweg via een of twee doorgangen door de geluidswal.

Inspraak nog mogelijk
De inwoners kunnen bezwaar maken wanneer de gemeente op de gemeentepagina bekend maakt dat zij een omgevingsvergunning heeft verleend voor de vernieuwing van het geluidsscherm bij de Helmbergweg.   

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer