Actueel

GB admin

Bouw woning Sportlaan… zand erover?

  • Geschreven door GB admin

zandhopen op ZuidBij bewoners aan de Sportlaan in Katwijk is onrust ontstaan rond de bouw van een vrijstaande woning tussen de bestaande bungalows.

Om de bouw mogelijk te maken, is er afgelopen week een groot deel van het duin op de bouwlocatie vergraven. Op het oog is er een gat gegraven met een inhoud van circa 1000 m3. In een vrachtauto gaat circa 15 m3. Dus gaat het om meer dan 60 vrachtwagens met zand.

Waarom mag je hier niet graven?
De bouwlocatie ligt binnen 500 meter van de zeewering en hoort volgens de keur van Rijnland tot de zeereep. Dat betekent dat er zonder vergunning niet mag worden gegraven. Met vergunning mag de grond niet worden afgevoerd, deze moet op de locatie zelf een nieuwe plek krijgen. De grond mag dus alleen op de locatie verplaatst worden.

De aannemer heeft dit letterlijk opgevat en heeft eerst aan de overkant van het perceel de struikbegroeiing verwijderd en het zand zo het mooie hoge duin ingereden. Echter dat bleek bij lange na niet genoeg ruimte te bieden.
Intussen is het zand voor het grootste deel weer weggehaald en gestort op het parkeerterrein ter hoogte van de Soefitempel. Zeker 1/3 deel van het parkeerterrein is nu volledig, zonder afscherming, gevuld met forse zandhopen.

Vragen over graven
GemeenteBelangen vraagt zich af of dit wel allemaal volgens de regels is gebeurd.
Is er een vergunning voor deze enorme afgraving verstrekt en als dat zo is, wordt er dan conform de vergunning gewerkt? En kan al dat zand zomaar op een openbaar parkeerterrein en in het duin met bestemming natuur gestort worden? Hoe lang gaat de opslag daar duren?
GB heeft sterke twijfels over dit alles. Als het zand opdroogt, gaat het stuiven en kan zo geparkeerde auto’s tot last zijn of zelfs beschadigen. En ook het omliggende natuurgebied wordt erdoor aangetast.

Natuur krijg je maar één keer dus…
Het duin waar het zand is gestort staat in het beeldkwaliteitsplan voor de Sportlaan als zeer belangrijk aangegeven. En ook in het bestemmingsplan is de locatie van de zandstort in het duin aangemerkt als natuur.
Verder vragen we ons af hoe al dat zand op de locatie weer een plek kan krijgen. GB kan het zich haast niet voorstellen. Vandaar ook dat GemeenteBelangen een aantal vragen naar het college heeft gestuurd om duidelijkheid te krijgen over deze opmerkelijke situatie.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling