Actueel

GB admin

Katwijkse raadsleden in gesprek met Dunavie

  • Geschreven door GB admin

Vergaderen 2Op uitnodiging van Alfred Busser, directeur-bestuurder van woningcorporatie Dunavie, waren dinsdag 18 november raadsleden van alle fracties met Cees Oostindie van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’, een beleidsmedewerker van de gemeente Katwijk en vier Dunaviemedewerkers aanwezig om met elkaar in een informele sfeer van gedachten te wisselen over zeer uiteenlopende onderwerpen betreffende de Katwijkse huurwoningen.

Met een presentatie nam Busser eerst iedereen mee naar waar Dunavie nu voor staat en waar ze zich voor inzet op de Katwijkse huurdersmarkt. Met een 7301 huurwoningen in de gemeente Katwijk behoren er 6624 tot de sociale sector. En uit de presentatie en de bij vertrek meegekregen informatieve brochures ‘Nieuwbouwprojecten’ en ‘Renovatieprojecten’ bleek dat Dunavie in de gehele gemeente zeer actief is. En dat zal deze week met een nieuwe presentatie over een item in Katwijk aan Zee zeker weer blijken.

GemeenteBelangen bracht twee punten in

Afgelopen week hebben we in het Leidsch Dagblad kunnen lezen over de verplichting van de gemeente Katwijk, net als andere Nederlandse gemeenten, om toekomstige statushouders te huisvesten. Dat was voor GemeenteBelangen de vraag wat er in de gemeente door Dunavie in samenwerking met de gemeente en de SHD al is besproken. Het gaat namelijk om statushouders die woonruimte moeten krijgen. Busser: ‘Dat betekent zeker niet dat we aan alle statushouders een huurwoning beschikbaar moeten stellen. We kijken ook naar mogelijkheden om meer statushouders in één woning te huisvesten, zijn er mogelijkheden in bedrijfsunits, kortom… we gaan met elkaar zoeken naar mogelijkheden’.

Het tweede punt betreft de prestatieafspraken 2014 – 2018 waar we als raad de laatste evaluatie pas over 2012 hebben gehad. Van 2013 en de helft van 2014 zijn we als raad nog in het ongewisse. En voordat er nieuwe prestatieafspraken worden gemaakt, moeten we eerst weten wat deze van 2011 – 2014 hebben opgeleverd.

Waarover spraken zij?

De raadsleden konden vooraf vragen aanleveren welke na de beantwoording door Dunavie zeker een punt van discussie werden. Een paar voorbeelden van vragen:

  •     Hoe ziet Dunavie de huisvestingskansen van senioren als ze hun vertrouwde huurwoning willen verruilen voor een andere, kleinere, huurwoning?
  •     Wat zijn de plannen van Dunavie op het gebied van sociaal beheer?
  •     Heeft Dunavie duidelijk in beeld hoeveel jongeren op dit moment en in de nabije toekomst behoefte hebben aan een sociale huurwoning?
  •     Hoe gaat Dunavie om met de invulling van duurzaamheid (dubbel glas, spouwmuur, slimme ketel, persoonlijke wensen in relatie met de wooncomplexinvulling)?

Het zijn maar een paar vragen maar er werd ruim twee uur in een open sfeer met elkaar gesproken, gediscussieerd en … geluisterd. We houden u allen op de hoogte van de beantwoording, en zijn er vragen laat het ons maar weten!

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Gerard Bol