Actueel

GB admin

GemeenteBelangen wil bouwplannen herzien

  • Geschreven door GB admin

De afgelopen 10 jaar zijn er in Katwijk Rijnsburg en Valkenburg veel woningbouwplannen gemaakt. Om in de eigen en in de regionale behoefte te voorzien werd besloten dat er op de As Leiden Katwijk en op het Vliegveld Valkenburg gebouwd moest worden. Op dit moment staan er ruim 9000 nieuwbouwwoningen in Katwijk op de planning.

Om al die plannen uit te kunnen voeren heeft Katwijk veel grond aangekocht. De jaarlijkse rentelasten hiervan zijn aanzienlijk. Inmiddels zijn we ingehaald door een nieuwe werkelijkheid. Er heerst een flinke economische crisis en de toekomst onzeker. De huizenmarkt stagneert, hypotheken worden maar mondjesmaat verstrekt en de bouwplannen komen niet meer van de grond. De verwachting is dat deze situatie nog een behoorlijk aantal jaren zal voortduren. In het hele land kampen gemeenten met dezelfde problemen, in Amsterdam is al 50% van de bouwplannen stopgezet.

GemeenteBelangen vindt dat er ook in Katwijk maatregelen genomen moeten worden. Er zijn projecten die jaarlijks enorm veel rentelasten voor de gemeente veroorzaken. Wij willen de kosten voor de gemeente minimaliseren en daarom willen wij plannen herzien. Zo vragen wij ons af of er in Rijnsburg wel behoefte is aan 1700 nieuwbouwwoningen, waarvan ruim 50% appartementen. Wat ons betreft kan dat aantal flink omlaag.

Het is vooral van belang dat er huizen worden gebouwd waar behoefte aan is. GemeenteBelangen wil met name betaalbaar bouwen voor starters en voor jonge gezinnen die nu nog in een starterswoning zitten en graag willen doorstromen naar een eensgezinswoning. Er is ook veel vraag naar huurwoningen, velen komen straks niet meer in aanmerking voor een goedkope huurwoning, terwijl kopen voor hen ook geen optie is. Voor die groep zal een oplossing moeten komen. Senioren geven aan dat zij graag willen verhuizen naar een senioren-serviceflat, daaraan is behoefte in zowel de huur als koopsector. In Katwijk is in die categorie geen aanbod, zodat onze senioren noodgedwongen moeten verhuizen naar Leiden of Noordwijk. Er liggen nu kansen voor woningbouwcorporaties om het aanbod in de huursector uit te kunnen breiden.

De gemeente doet nog te weinig met particulier opdrachtgeverschap. Ook daar liggen kansen. Op aantrekkelijke locaties kan de gemeente grondkavels verkopen waar particulieren zelf kunnen bouwen. Die grond brengt zoveel op dat de gemeente armslag heeft om op andere plekken betaalbare woningen te kunnen realiseren voor andere doelgroepen, b.v. starters. Tot slot vindt GemeenteBelangen dat de projecten waar de gemeente nog geen grondposities heeft voor onbepaalde tijd moeten worden stopgezet. Het zal duidelijk zijn dat wij nieuwe plannen voor grootschalige woningbouw bijvoorbeeld bij de zeejachthaven zullen afwijzen.