Actueel

GB admin

Help, waar kan ik parkeren?

  • Geschreven door GB admin

Het centrum van Katwijk staat aan de vooravond van een forse herinrichting. Tijdens de recente inloopavond over het Masterplan Katwijk aan Zee (b)leek het parkeerbeleid vooralsnog ‘geparkeerd’. Op de telkens terugkerende vraag of het centrum in de toekomst autovrij of  autoluw wordt dan wel of de huidige parkeersituatie in het centrum gecontinueerd, was vooralsnog geen antwoord.

Betrek burgers bij planvorming
Nu er over het parkeren in het centrum veel onduidelijkheid is, is het van belang om bij de verdere planvorming zo veel mogelijk centrumbewoners, ondernemers, maar bijvoorbeeld ook de verantwoordelijken bij de Andreaskerk (vanwege bezoekersaantallen op zondag) erbij te betrekken.

Prettig wonen en werken
Uitgangspunt bij de herinrichting is de dubbelfunctie van het centrum, waarin het prettig is om te winkelen en te wonen. Centrumbezoekers moeten dicht bij de bestemming op een hoogwaardige wijze kunnen parkeren waardoor op straat de mogelijkheid openblijft voor een verblijfsruimte met een hoge ruimtelijke kwaliteit. Het heeft de voorkeur van GemeenteBelangen dat bezoekers van het winkelcentrum bij voorkeur parkeren in parkeergarages, waardoor bewoners gebruik kunnen (blijven) maken van de voorzieningen op straat.

Parkeren 1Kijk naar gebruikersgroepen
Om de schaarse parkeerruimte adequaat te reguleren, is het zaak dat zoveel mogelijk een scheiding wordt aangebracht in de stromen van auto’s van bewoners en bezoekers. Alleen dan hebben bewoners van het centrumgebied, ook in de toekomst, voldoende gelegenheid om hun auto nabij de woning te kunnen parkeren. Dat betekent dat bezoekers van het centrumgebied meer gestimuleerd moeten worden om gebruik te maken van één van de kwalitatief hoogwaardige parkeergarages. Tegelijkertijd moet personeel, werkzaam in het centrumgebied op gepaste afstand van de werkplek kunnen parkeren. Om dat te stimuleren, ligt een gedifferentieerde tariefstelling in de rede voor bewonersparkeren, werknemersparkeren en bezoekersparkeren. Zo is het bijvoorbeeld goed denkbaar om bezoekers / toeristen een bedrag te laten betalen, gebaseerd op de daadwerkelijke verblijfsduur, gekoppeld aan een maximum parkeertijd. En als centrumbewoners gebruik maken van een parkeergarage dat dan de tariefstelling in redelijke verhouding staat tot de huidige parkeertarieven op straat. Daarnaast moeten er goede voorzieningen voor fietsparkeren komen. Een stringentere handhaving moet er bovendien voor zorgen dat er geen ‘fietsenzee’ in het centrum gaat ontstaan. En, om het centrum verder te ontlasten, is het belangrijk dat er sprake is van frequent hoogwaardig openbaar vervoer van en naar het centrum. Laten we als politiek deze discussie daarom niet “parkeren”, maar met alle betrokkenen aangaan.

Emile Soetendal

GemeenteBelangen