Actueel

GB admin

Gemeente heeft geen haast met ontsluiting Zanderij

  • Geschreven door GB admin

Katwijk, 24 september 2009 - Gemeenteraad
De door GB in de raad aangedragen oplossing voor de ontsluiting van de Zanderij is door een overgrote meerderheid van de raad aan de kant geschoven. CDA,SGP en VVD wilden de weg twee weken geleden nog per direkt en illegaal openstellen. Nu wachten de partijen liever af tot het college met een voorstel komt.

De oplossing volgens GB
GemeenteBelangen heeft voorgesteld om een nieuwe tijdelijke weg aan te leggen tussen de rotonde Parnassia en de Kon.Julianalaan. Deze weg mag er maximaal 5 jaar liggen. Het is een oplossing die binnen de wettelijke mogelijkheden ligt en die de procedure voor de aanleg van de Westerbaan niet doorkruist. Binnen de periode van 5 jaar kan de definitieve onstluiting gerealiseerd worden.

Dit voorstel van GemeenteBelangen helpt de bewoners van de Zanderij op zo kort mogelijke termijn aan een goede verkeersontsluiting.

Nog geen concrete plannen
In de raadsvergadering werd duidelijk dat het college nog geen concrete plannen heeft voor de verbetering van de ontsluiting van de Zanderij. Er worden wel zebrapaden en verkeersdrempels aangelegd, maar een ander ontsluitingsroute zit er nog niet in. Daarmee wordt het probleem niet opgelost.

Proefballonnetje
Het door GemeenteBelangen ingediende voorstel werd door wethouder Binnendijk afgedaan als een proefballonnetje en hij ontraadde het voorstel omdat het haastig in elkaar was gezet. De raad moet maar wachten tot 14 oktober, dan komt het college met een nota over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de ontsluiting van de Zanderij.
Wij herinnerden de wethouder er aan dat de Cantineweg een tijdelijke aansluiting was en dat het college dus 5 jaar de tijd heeft gehad om te zorgen voor een goede wijkontsluiting. In maart 2009 heeft de raad bijna unaniem uitgesproken dat er een goede – en legale – ontsluiting moest komen. Het college is gewoon te laat.

Geen steun wel een toezegging
Opmerkelijk was dat alleen de PvdA het voorstel steunde. Twee weken geleden schreven CDA,SGP en VVD nog dat de weg per direkt open moest. Was het niet legaal, dan maar illegaal. Ze waren immers zo begaan met de inwoners van de wijk. Vreemd dat een goed voorstel om de problemen op te lossen dan niet op steun kan rekenen. Het voorstel van GB wordt overigens wel door het college meegenomen in het stuk waar zij 14 oktober mee komen. Er is nog hoop...