Actueel

GB admin

Is het nieuwe woonlastenfonds voor iedereen?

  • Geschreven door GB admin

Woonlasten3Op verzoek van het college besprak de raad donderdag 15 januari een eerste opzet van het woonlastenfonds. Het college wil dit fonds opzetten met Dunavie en de stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’. Doel is om huurders tijdelijk te hulp te komen met het betalen van de huur als ze een onverwachte inkomensval meemaken.

De gemeente gaat hen maximaal € 75 euro per maand geven gedurende zes maanden. Er is een verlenging van drie tot zes maanden mogelijk. Alleen huishoudens met een gezamenlijk inkomen van ten hoogste € 43.000 komen hiervoor in aanmerking. Je moet dan denken aan huishoudens die hun inkomen uit arbeid verliezen en aan echtparen die gaan scheiden. In het collegevoorstel gaat het alleen om woningen van Dunavie.

Vragen van GB

GemeenteBelangen en D66 steunen dit initiatief, maar merkten op dat ook huurders van particuliere woningen een inkomensval kunnen meemaken. Ze vroegen wethouder Van Duijn te bekijken of hij het fonds ook voor deze huurders open kon stellen.

GB merkte ook op dat het niet de bedoeling kan zijn dat mensen dankzij dit fonds hun eigen spaarpotje ontzien. Fractielid Geert Diemer vroeg de wethouder het fonds zo op te zetten dat huurders eerst hun eigen spaargeld moeten aanspreken, op wellicht € 10.000,- na.

Hou het laagdrempelig!

Het voorstel bevatte veel tekst over inkomens- en vermogenstoetsen. De stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ had in een brief gevraagd of de ambtenarentijd die hiervoor nodig was wel in verhouding stond tot de genoemde bedragen.  GB heeft de wethouder gevraagd hier ook nog eens naar te kijken. Het voorstel noemde als oplossing dat het fonds zou worden beheerd door Dunavie en genoemde stichting. De wethouder zei dat hij deze optie in het voorstel had opgenomen omdat de gemeente Katwijk 110 ambtenaren minder heeft. Daardoor kunnen de resterende ambtenaren van de afdeling ‘Werrk en inkomen’ het werk van het screenen van huurders om deel te kunnen nemen aan het woonlastenfonds er niet bij nemen. Maar raadslid Van Tuijl van de PvdA maakte hiertegen bezwaar. Diemer steunt hem daarin want het gaat immers om gemeentegeld. Wordt op zeker vervolgd.

Op 31 Januari heeft RTV Radio een interview uitgezonden: https://soundcloud.com/kuijt/gb-raadslid-geert-diemer-over-het-woonlastenfonds

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer