Actueel

René Slootweg

GB wil geen hoogbouw op Zeehosterrein

  • Geschreven door René Slootweg

Voor GemeenteBelangen is het nooit een moeilijke keuze geweest, geen hoogbouw op het Zeehosterrein. Een prachtig natuurgebied mag niet verloren moet gaan in het beton. Als er dan toch gebouwd wordt, dan zo laag mogelijk.

Woontoren ZeehosIn 2004 werd het masterplan voor het Zeehosterrein vastgesteld. GemeenteBelangen heeft zich toen hard gemaakt voor beperking van de bouwhoogte van verschillende woontorens.
 
Aanvankelijk zou het complex aan de boulevard 5 lagen hoog worden, maar dan werd toen teruggebracht naar 3 lagen. Ook de toren bij de, toen nog te bouwen rotonde, werd door de raad in een bijna unaniem besluit omlaag bijgesteld van 8 naar maximaal 6 lagen.
 
In 2013, bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan, vond de toenmalige coalitie het nodig om de bouwhoogte weer omhoog te brengen, om zo een hogere opbrengst voor het Raamwerk te realiseren in de toenmalige moeilijke woningmarkt.
GemeenteBelangen heeft toen tegen deze verhoging gestemd.
 
Nu in 2017 wordt het bestemmingsplan definitief vastgesteld, maar wat schetst onze verbazing? Het is eigenlijk helemaal niet gewenst dat er kritisch wordt gekeken naar de vaststelling en de beantwoording van de zienswijzen?
Wel 28 zienswijzen van burgers zijn ingediend tegen dit plan, waarvan een heleboel over de bouwhoogte. GemeenteBelangen is nog steeds, zoals vanaf het begin in 2004, tegen de verhoging van deze gebouwen.
 
Maar de wethouder en de coalitie vinden het maar raar dat we tegenstemmen en zelfs een amendement indienen om (link naar amendement) deze bouwhoogten weer omlaag proberen te brengen. Want tegenstemmen is nu niet gewenst en onbehoorlijk bestuur, vindt de wethouder.
 
Dus moeten we dan nu omrollen, pootje geven en braaf instemmen?
Nee, GemeenteBelangen is vanaf het begin van dit project tegen de hogere bouwhoogten van de gebouwen. Dus blijven we dat ook nu. GemeenteBelangen is daarom ook niet gecharmeerd van de beschuldiging van onbehoorlijk bestuur. Wij zouden het onbehoorlijk vinden als we zouden draaien en nu instemmen.
 
Indien noodzakelijk zijn er voldoende mogelijkheden om meer in de breedte te gaan. Door de weer aangetrokken woningmarkt is de noodzaak van hogere bouwhoogte naar onze mening niet aanwezig. Het belangrijkste argument voor het besluit in 2013 was immers de slechte situatie op de woningmarkt en dat argument is nu niet meer aan de orde.
 
GB is teleurgesteld dat deze vorm van horizonvervuiling in onze gemeente zal komen, maar kunnen met rechte rug vertellen dat wij consequent zijn in onze besluiten en er alles aan gedaan hebben dit te voorkomen.
 

luister ook naar het radio interview door Geert Diemer over dit onderwerp: https://soundcloud.com/kuijt/bebouwing-zeehos-terrein

Namens de Fractie van GemeenteBelangen,
 
René Slootweg