Actueel

GB admin

Woonlastenfonds toch voor alle huurders

  • Geschreven door GB admin

GeldOp 15 januari besprak de gemeenteraad het voorstel voor een nieuw fonds om huurders tijdelijk te hulp te komen als ze onverwacht veel inkomen verliezen, door ontslag, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid enzovoort, het woonlastenfonds.

Wat houdt het in?

De gemeente gaat de huurders gedurende zes maanden maximaal € 75,- per maand geven als tijdelijke financiële ondersteuning. Een verlenging van drie tot zes maanden is mogelijk. Het is dus een overbruggingsfonds. In die periode wordt er door de huurder met andere instanties (o.a. de gemeente en Dunavie) gezocht naar een structurele oplossing voor de huisvestingslasten. Alleen huishoudens met een gezamenlijk inkomen van ten hoogste

€ 43.000,- komen hiervoor in aanmerking.

Niet voor particuliere huurders?

In het collegevoorstel ging het alleen om woningen van Dunavie. Zowel GB als D66 vond het raar dat huurders van woningen van particulieren, verzekerings- of beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen er geen toegang toe hadden.

In het antwoord op verdere schriftelijke vragen van GemeenteBelangen heeft de wethouder positief gereageerd door ook particuliere huurders toegang te geven tot het woonlastenfonds.

GB is tevreden dat de gemeente Katwijk hiermee een einde maakt aan deze ongelijkheid.

Op 31 januari heeft RTV Katwijk radio een interview uitgezonden met Geert Diemer dat je kan beluisteren op   https://soundcloud.com/kuijt/gb-raadslid-geert-diemer-over-het-woonlastenfonds

Namens de Fractie van GemeenteBelangen,

Geert Diemer