Actueel

René Slootweg

Toch geen verkoop aan de Morgenster

  • Geschreven door René Slootweg

Nog vorig jaar maakte GemeenteBelangen bezwaar tegen de exclusieve verkoop van het stuk grond aan de Van Lierstraat aan de reformatorische stichting de Morgenster, nu blijkt dat de rechter dit besluit alsnog corrigeert. Eind november bepaalde namelijk de Hoge Raad in een zaak dat overheden een stuk bouwgrond niet langer exclusief aan één partij mogen verkopen.
Dit is precies de insteek van GemeenteBelangen, om de grond via een openbare tender op de markt te brengen, waar allerlei partijen op kunnen reageren.

GemeenteBelangen vond en vindt het hoog tijd voor woonzorgvoorzieningen op algemene grondslag. Woonzorg die niet gebonden is aan geloofsovertuiging, afkomst of levenswijze maar toegankelijk voor alle Katwijkers. Vanuit dat oogpunt kan onze fractie zich nog steeds niet vinden in deze voorrangsbehandeling voor De Morgenster.

De rechter blijkt hier afgelopen november al een stokje voor gestoken te hebben. De gemeente onderzoekt nu of deze uitspraak gevolgen heeft voor de verkoopdeal met Stichting De Morgenster. Voor GemeenteBelangen is de uitspraak van de Hoge raad glashelder. GB gaat ervan uit dat de gemeente nu toch besluit tot een openbare tender.

 

Morgenster