Actueel

GB admin

Politieke verdeeldheid over uitwerking fase 2 Zeehosterrein

  • Geschreven door GB admin

Grotere politieke tegenpolen waren niet vindbaar dan 16 mei in de politieke arena van de Katwijkse gemeenteraad. Daar werd er in een oordeelvormende ronde gesproken over een mogelijke aanpassing van het Masterplan uit 2004. Daarin is vastgelegd op welke wijze er gebouwd mag worden op het Zeehosterrein en zo ook onder welke randvoorwaarden.
En dat partijen daar anders mee om willen gaan bleek wel uit de pittige politieke discussie.

Masterplan is masterplan
HuurlastenDit standpunt van GemeenteBelangen, vooraf ook aangekondigd in de lokale pers en niet door elke politieke partij qua wijze van communiceren even warm omarmd, was een duidelijke lijn welke GB - raadslid Hans Vingerling volgde. En hij werd daarin bijgestaan door de vertegenwoordigers van de SGP en de PvdA. De laatste vertaalde het met de ‘afweging van belangen, waar nu voor de omwonenden werd gekozen’. Het was voor deze drie partijen zeker ook de hoogbouw en het gemak van deze keuze zonder verder creatief naar andere mogelijkheden te kijken wat een onmogelijke optie was. En wie zegt met zekerheid dat met deze wijziging van het masterplan nu wel de woningen verkocht gaan worden? Waar is de makelaars glazen bol, wie heeft deze in zijn / haar bezit?

‘Crisis… what crisis!’
Eenieder begrijpt de druk voor Het Raamwerk, zoals deze er ook is voor de gemeente, maar het geeft geen pas om dan een zeer belangrijk uitgangspunt vanaf aanvang, de participatie van Zeehosbewoners in de wijk, als Raamwerk achterwege te laten. De VVD koos voor ‘realisme’ in plaats van ‘idealisme’ en het CDA kon ook met de voorgestelde aanpassin van het Masterplan instemmen omdat uit deze plannen bleek dat de wethouder goed had geluisterd naar alles wat was gezegd in de inspraakrondes. En de CU… die vond dat het crisis was en dan moet dit blijkbaar zomaar kunnen. GemeenteBelangen vindt niet dat als over vele jaren Katwijkers langs deze Zeehoslocatie lopen kleinkinderen aan hun grootvader vragen (een oud – raadslid?): ‘Opa, weet jij waarom dat stuk er zo anders en lelijk uitziet bij die Zeehosgebouwen?’
In de raadsvergadering van donderdag 30 mei, na 22.00 uur, wordt het besluit op dit agendapunt door de Katwijkse gemeenteraad genomen.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

Hans Vingerling