Actueel

René Slootweg

Geldwolven azen op resten Holland Rijnland

  • Geschreven door René Slootweg

Holland Rijnland logoJarenlang is Holland Rijnland een prima organisatie geweest om middels samenwerking zaken in de regio te bewerkstelligen.

Zeker nu met de grote drie decentralisaties, zoals Jeugdzorg, maar ook met betrekking tot de Wmo-regelingen is dat het geval. Deze regelingen raken alle burgers en vele terreinen in elke gemeente. Dat zijn geen klussen die je als gemeente alleen kan en moet oppakken, zo ook Katwijk niet.

In al die jaren heeft bijna  geen enkele fractie enige opmerking gemaakt over de politieke agenda’s van Holland Rijnland. GemeenteBelangen was bij het voorafgaande Katwijkse portefeuillehoudersoverleg altijd wel duidelijk kritisch aanwezig. .

De gemeente Katwijk werkt ook buiten Holland Rijnland samen met andere gemeenten waar het tijdwinst, efficiëncy en financieel voordeel op kan leveren en de kwaliteit van het product behouden blijft en het liefst verbeterd kan worden. Denk maar aan wat we delen met Noordwijk (archeoloog en de milieustraat), de B.S.G.R. voor belastingzaken, de economische agenda met de Leidse regio enz.

Maar nu Holland Rijnland zelf aangegeven heeft, het met minder personele bezetting te kunnen doen en de organisatie  wil inkrimpen, komen er van alle kanten geldwolven en critici om de hoek zetten.

Holland Rijnland in Katwijk

Dat bleek in de commissie van de gemeenteraad en daarna bij het besluitvormende deel diezelfde donderdagavond 4 december. Er moest maar gestopt worden met Holland Rijnland, de bijdrage van de gemeente Katwijk moet het liefst nu direct met 25% omlaag. Prachtig allemaal, maar waar waren die fracties al die jaren?

Het afbouwen van Holland Rijnland is een proces dat al een aantal jaar geleden is geïnitieerd en in de loop van de jaren is afgestemd met alle deelnemende gemeentes, zo ook met Katwijk.

De beslissing donderdag 4 december was eigenlijk de beslissing die eigenlijk een formaliteit zou moeten zijn. Maar er kwam een enorm debat op gang. Het was zelfs zo erg dat een amendement om 25% kosten terug te halen in 2014, nogmaals is ingediend om het nu dan in 2015 te doen, terwijl Holland Rijnland het pas in 2017 zou kunnen doen. Denk maar aan de personele verplichtingen bij Holland Rijnland. Mensen moeten worden herplaatst in gemeenteland en op wachtgeld zetten kost mogelijk meer dan een bezuinigingsplan gaat opleveren.

Ruimte en vertrouwen

Het eerdere amendement om het college aan te zetten hard te gaan werken aan de besparing van 25% op het Katwijkse aandeel in Holland Rijnland werd door GB toen niet gesteund. We moesten toen een broeds college niet storen. Dat was, mede na de toelichting van burgemeester Wienen de reden om het voorgestelde amendement van de CU niet te steunen.

Wij vertrouwen het Katwijkse college op hun woord en geven ze de benodigde handelsruimte om ook dit proces tot een goed einde te brengen. Dat fractievoorzitter Van der Spijk van het CDA dan nog van de burgemeester zijn woorden op schrift vroeg… als je het leest geloof je het dan wel? Ruimte en vertrouwen zijn toch geen loze kreten van het CDA?

GB houdt vast aan standpunt

Hebben we nu toch een heel stuk gewijd aan een, voor burgers, weinig sexy onderwerp. Maar in de raadzaal  donderdag 4 december, leek het wel een hot item…

Voor GemeenteBelangen  was duidelijk wat al eerder was afgesproken, Holland Rijnland gaat het met minder doen en in kleinere formatie verder. Het leek ons echt een hamerstuk.

Namens de fractie van GemeenteBelangen,

René Slootweg