Actueel

GB admin

Benut Katwijk europese subsidiemogelijkheden?

  • Geschreven door GB admin

GemeenteBelangen heeft onlangs via het weekoverzicht van de VNG kennis genomen van een bericht van Gemeente.nu van 17 juni 2010 inzake een onderzoek van Gemeente.nu naar Europese subsidies.
Blijkens dit onderzoek hebben provincies en gemeenten de afgelopen zes jaar voor ruim 3 miljard aan Europese subsidies op de plank laten liggen.

Gemeentebelangen vraagt zich af of het niet benutten van deze subsidiemogelijkheid ook voor onze gemeente van toepassing is.
Katwijk is immers een dynamische gemeente waarin heel veel gebeurt en derhalve veel projecten en dus investeringen aan de orde zijn. Het zou bijzonder jammer zijn wanneer subsidiemogelijkheden, zoals die van de EU, niet zouden worden benut, zeker in een tijd van bezuinigingen.

Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wordt voor in onze gemeente uit te voeren projecten de mogelijkheid nagegaan om Europese subsidies te verkrijgen?
  2. Zo nee, waarom niet?
  3. Heeft onze gemeente de kennis in huis m.b.t. de mogelijkheden van het verkrijgen van Europese subsidies?
  4. Zo nee, maakt onze gemeente gebruik van het Service Bureau Europa (SBE) van de VNG of van een ander soortgelijk bureau en zo nee, waarom niet?
  5. Heeft onze gemeente de afgelopen tijd Europese subsidies aangevraagd en verkregen en zijn er aangevraagde subsidies afgewezen?

Namens de fractie van Gemeentebelangen,


L.M.J. van Poppel